Zespoły Śpiewacze „Bandysie” i „Dłudzonki” z Kurpiowskiego Zespołu „Czarniacy” z Czarni

Rok przyznania nagrody:
2000

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Mazowieckie, powiat ostrołęcki, Czarnia

„Bandysionki” grupa śpiewacza z Bandyś od 1948 r. wchodzi w skład Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Czarniacy” z Czarni. W zespole występowały: Marianna Bączek, Aleksandra Deptuła, Bronisława Świder, Władysława Dąbrowska. Każda z członkiń  grupy śpiewaczej w przeszłości uczestniczyła w życiu kulturalnym swojej społeczności lokalnej. Były czepiarkami na weselach, śpiewały na uroczystościach rodzinnych, wiejskich i parafialnych, od 1948 r. śpiewały w miejscowym chórze kościelnym. Inicjatorka powołania grupy śpiewaczej „Bandysionki”, Marianna Bączek trzykrotnie uczestniczyła jako solistka w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdobywając tam nagrody. Zespół Śpiewaczy „Bandysionki” zajął I miejsce w Kazimierzu,  w 1994 r.

„Dłudzonki” - żeński zespół śpiewaczy od 1985 należy do Kurpiowskiego Zespołu Folklorystycznego „Czerniacy” w Czerni. Obecnie grupa występuje w składzie Franciszka Kuczyńska, Zofia Kłoskowska, Apolonia Koziarek, Zofia Zyśk.Najstarsze członkinie zespołu były aktywne w upowszechnianiu kultury ludowej już w okresie międzywojennym. Franciszka Kuczyńska (ur. w 1918 r.) i Zofia Kłoskowska (ur. w 1923 r.), należały do najbardziej wziętych artystek ludowych w swojej i sąsiednich wsiach. Często prowadziły wiejskie ceremonie obrzędowe związane z chrztem czy pogrzebem. Były inicjatorkami wielu przedsięwzięć kulturalnych w swojej wsi, zawiązywały różne grupy śpiewacze. Są mistrzyniami kurpiowskiego rękodzieła ludowego: wykonują bukiety z bibułki, „kierece” (pająki), hafty i koronki, wypiekają obrzędowe ciasta. Po raz pierwszy „Dłudzonki”, jako grupa śpiewacza wystąpiły podczas imprezy masowej „Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem” w Czerni w 1989, zorganizowanej przez Towarzystwo Kurpiowskie „Strzelec” w Czerni, którego są członkiniami.

Grupa zdobyła wiele prestiżowych nagród i była laureatem wielu przeglądów śpiewaczych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Największą nagrodę „Złotą Basztę” otrzymała na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w 1993 r.

Obydwie grupy wykonują najbardziej charakterystyczne pieśni regionu kurpiowskiego: leśne, polne, z „apokopą” i skoczne z „przytrampywaniem”. Ich inwencja głosowa zachowana jest w archaicznej formie zawodzenia i stosowania różnorodnych ozdobnych „galissad”. Grupy te w swoich wsiach inicjują różnorodne formy działań zapewniających zachowanie i rozwój kurpiowskiej kultury ludowej. Wykonują wspólnie opracowane inscenizacje: „Wyprowadziny”, „Oczepiny”, „Wesele Kurpiowskie”, „Na Łowy’, „Nowe Latko”. Współorganizują imprezy kulturalne na terenie całej Kurpiowszczyzny: „Miodobranie Kurpiowskie” w Myszyńcu, „Wesele Kurpiowskie” w Kadzidle, Międzynarodowe Warsztaty Dramat i Liturgia w Czarni, Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne „Kurpiowskie Animacje” w Czarni, „Na Łowy” w Czarni. „Dłudzonki” i „Bandysionki” koncertowały razem w Filharmonii Warszawskiej.

 

Witold Kaczyński