Powiększ
Powiększ zdjęcie

Józef Chojnacki

Rok przyznania nagrody:
2000

Kategoria:
Kategoria II. Pisarstwo ludowe

Dziedzina:
Literatura ludowa

Region:
Wielkopolskie, powiat poznański, Gułtowy

Józef Chojnacki urodził się w 1936 roku w Śródce w pobliżu Kórnika, mieszka zaś we wsi Gułtowy. Jego debiut literacki przypada na rok 1975, kiedy „Zielony Sztandar” wydrukował wiersz pt. „Śpiew mój”. Józef Chojnacki publikował głównie w takich czasopismach jak „Zielony Sztandar”, „Chłopska Droga”, „Plon”, „Nowa Wieś”, „Tygodnik Kulturalny”, „Rolnik”, „Twórczość Ludowa”. Wiersze poety zawarte są w pracach zbiorowych oraz antologiach takich jak „Wieś tworząca” (t. 7 – Lublin 1983 i t. VIII 1990), „Gruszo polna graj na wietrze” (Lublin – Kraków 1980), „Ojczyzna” (Lublin 1987), „Okruchy chleba” (Wrocław 1992), „Przedpole” (Poznań 1986), „Wąglany po żniwach w poezji” (Wąglany 1990), „Wołanie z ziemi” (Lublin 1991. Ukazały się również dwa tomiki indywidualne artysty pt. „Słowa słońcem wezbrane” (Lublin 1988, Biblioteka Stowarzyszenia Twórców Ludowych, T. XXVII) oraz „Orząc w słowach” (Lublin 1994).

Wiersze poety odznaczają się ciekawą, niebanalną metaforyką i wyrazistym obrazowaniem artystycznym. Szczególną uwagę zwraca sentyment, jakim twórca obdarza przyrodę. Poetę bez przesady można nazwać wyznawcą natury, pojmowanej jako ogół rzeczy i zjawisk stanowiących rzeczywistość człowieka. W pewnej grupie utworów autor zajmuje się wyłącznie prezentacją stanów przyrody. Tematyka wiejska pełni w liryce Chojnackiego rolę hasła wywoławczego dla rozważań o charakterze uniwersalnym, a forma wiersza wolnego podkreśla proces zdobywania samodzielności artystycznej.

Poeta uczestniczył w kilkunastu Ogólnopolskich Konkursach Literackich im. Jana Pocka, na których w latach 1979, 1981, 1982, 1994 otrzymał II, a w 1980 roku I nagrodę. W latach 1983, 1986, 1988, 1993, 1995, podczas wspomnianego konkursu zdobył pięć wyróżnień, a w latach 1985-1990 dwukrotnie III nagrodę. W Ogólnopolskim Konkursie Poezji pt. „Szukamy talentów wsi”, Wąglany ‘86 i Wąglany ‘87 otrzymał dwa wyróżnienia. Ważnym wydarzeniem dla Józefa Chojnackiego było uzyskanie nagrody specjalnej w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Zamojszczyzna” w 1980 roku oraz II nagrody za „Dziennik” opublikowany w „Tygodniku Kulturalnym”. Artysta jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a przez wiele lat był Prezesem Oddziału Wielkopolskiego STL.

 

Barbara Zagórna-Tężycka