Zespół Pieśni i Tańca Akademii Rolniczej w Lublinie

Rok przyznania nagrody:
2000

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, Lublin

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor" Akademii Rolniczej w Lublinie powstał w1960 r. Z historią Zespołu wiąże się działalność pedagogiczna i organizacyjna znanego lubelskiego choreografa Józefa Dzika, pierwszego kierownika artystycznego. Obecnie „Jawor” prowadzony jest przez jego wychowanków. Przez kilkadziesiąt lat nieprzerwanej działalności Zespół dopracował się szerokiego repertuaru, w którym umiejętnie połączono autentyzm ze stylizacją. W repertuarze, obok tańców narodowych (polonez, krakowiak, kujawiak, mazur ułański z okresu Księstwa Warszawskiego oraz mazur z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki), znajdują się tańce z różnych regionów etnograficznych (lubelskiego, podlaskiego, kaszubskiego, śląskiego, kurpiowskiego, wielkopolskiego, opoczyńskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, Lachów sądeckich, górali i mieszczan żywieckich) oraz widowiska obrzędowe np. „Wesele lubelskie”, „Zapusty”, Wyzwoliny na kosiarza”, „Lubelska suita górnicza”.

W skład Zespołu wchodzą cztery dwunastoparowe grupy taneczne, kapela oraz soliści. Ogromna większość młodzieży wywodzi się z Akademii Rolniczej, ale są także studenci z innych lubelskich uczelni, jak również uczniowie szkół średnich. Zdobyte umiejętności młodzi artyści mogą prezentować w czasie licznych występów, ponad 130 rocznie. Każdego roku Zespół uczestniczy w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Do 2000 r. wyjeżdżał 80 razy, występował na sześciu kontynentach. Z krajów pozaeuropejskich tancerze i muzycy z Akademii Rolniczej w Lublinie odwiedzili: Indie, Izrael, Turcję, Egipt, Libię, Tunezję, Kanadę, Stany Zjednoczone, Meksyk, Dominikanę, Puerto Rico, Argentynę, Brazylię, Azory, Hawaje, Cejlon, Australię, Nową Zelandię i Tajlandię. W niektórych krajach Zespół był kilkakrotnie, wszędzie zdobywając uznanie, wyróżnienia i nagrody. W roku 2001, uczestniczył w festiwalu w Malezji,  gdzie zdobył Grand Prix konkursu.

 

 Barbara Zagórna-Tężycka

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_58InPZ-II