Strona stanowi bazę danych o laureatach Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” od 1974 roku.

Do opracowania biogramów wykorzystano materiały opublikowane w katalogach: Oskary Kolberga. Katalog Laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga w uznaniu Zasług dla Kultury Ludowej 1974-1996, cz. I, praca zbiorowa pod red. Mariana Pokropka, Warszawa 1997; Oskary Kolberga. Katalog Laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga Za zasługi dla kultury ludowej 1996-2006, Cz. II, red. Katarzyna Markiewicz, Alicja Mironiuk Nikolska, Warszawa 2006 oraz z katalogów z lat 2007-2013.

Zamieszczone treści będą sukcesywnie uzupełniane. Zapraszamy do współpracy przy aktualizacji biogramów laureatów oraz przesyłania plików fotograficznych i dźwiękowych.