Kontakt

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom
tel.: 48 332-92-81
e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Al. Jana Pawła II/11, 26-400 Przysucha
tel.: 48 675-22-48  lub 697 697 285
e-mail: muzeumok@muzeum-radom.pl