Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół „Podhale” z Montrealu (Kanada)

Rok przyznania nagrody:
1977

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Kanada, Montreal

Zespół „Podhale”, który posługuje się tą nazwą od 1968 roku, powstał w 1965 roku z inicjatywy Wiktorii Janiak. Od 1967 roku zespołem zarządzał Stanisław Marchewka. Opiekę artystyczną sprawowali nad nim w ciągu wieloletniej historii Irena Avila-Bierzuńska, Zofia Bonniecka, Jerzy Różycki, Leokadia Magdziarz oraz Richard Schmidt. Dyrekcją muzyczną zajmowali się także Leszek Jung i Stan Cyprys. Członkowie grupy od blisko 50 lat krzewią za oceanem nie tylko polską kulturę (m.in. tańce i przyśpiewki rzeszowskie, kurpiowskie, góralskie i krakowskie, a także polskie tańce narodowe), ale i prezentują kanadyjskie pieśni i tańce i szczycą się niezwykle bogatym dorobkiem artystycznym.

Już na początku lat 70. XX wieku w obrębie zespołu działały prężnie chór, orkiestra i grupy taneczne. „Podhale” uczestniczyło w wielu uroczystościach i świętach polonijnych, a także kanadyjskich (m.in. koncert w 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 1991 roku w Montrealu), w różnorodnych konkursach i festiwalach (m.in. w Ottawie, Filadelfii, Chicago i Baltimore), koncertowało m.in. w USA, we Francji i w Chinach, a także podczas pobytu Jana Pawła II w Kanadzie w 1984 roku. Członkowie grupy inicjowali także liczne spotkania i imprezy masowe. Od 2004 roku „Podhale” działa jako organizacja non-profit dbająca o nauczanie i promocję polskiego i kanadyjskiego folkloru, a także pielęgnowanie tradycji innych grup narodowościowych. Zespół może się także poszczycić nagraniami dla lokalnych mediów (radio i telewizja).

Historia zespołu związana jest z licznymi sukcesami, m.in. wyróżnieniem zdobytym w 1967 roku podczas EXPO w Montrealu, I miejscem, pucharem przechodnim dla zespołów młodzieżowych oraz II miejscem dla zespołów dziecięcych podczas Festiwalu Zespołów Polonijnych Kanady w Hamilton w 1973 roku.

„Podhale” występowało także niejednokrotnie w Polsce, m.in. podczas Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, zdobywając wiele nagród. Odbyło również tournée po Warmii i Mazurach w 1972 roku, koncertowało w Warszawie, Lublinie, Płocku i Krakowie. 

Zespół został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki w 1981 roku.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

 

http://www.podhalefolk.com/