Powiększ
Powiększ zdjęcie

Scholastyka Krupowicz

Rok przyznania nagrody:
1977

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Tkaczka

Region:
Warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Scholastyka Krupowicz urodziła się w 1906 r. w Marchelówce w dawnym województwie białostockim, po zamążpójściu zamieszkała w Janowie k. Sokółki (dziś województwo podlaskie), później w Olsztynie. Miała wykształcenie podstawowe, prowadziła własne gospodarstwo rolne. Tkactwa uczyła się w domu od matki i spośród licznego rodzeństwa najlepiej opanowała wszystkie techniki tego rękodzieła. Początkowo wykonywała tkaniny użytkowe: płótno pościelowe i ubraniowe, ręczniki, sukno na wierzchnie ubiory. Dziełem przygotowanym na wyprawę ślubną był natomiast kilkanaście ozdobnych dywanów i kilimów. Pod koniec okresu międzywojennego tkaczką zainteresowała się prof. Eleonora Plutyńska, która zaangażowała ją do zespołu tkaczek odtwarzających tradycyjne techniki i wzornictwo dywanów dwuosnowowych. Po kilkuletniej przerwie spowodowanej wojną prof. E. Plutyńska ponownie skupiła wokół siebie ludowe tkaczki z okolic Janowa i Sokółki. Była wśród nich także Scholastyka Krupowicz, która wkrótce stała się jedną z wybitniejszych twórczyń dywanów dwuosnowowych, umiejętnie przetwarzającą zarówno wzornictwo tradycyjne jak i wzornictwo propagowane przez E. Plutyńską a później przez Cepelię, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwo Kultury i Sztuki, muzea. Już w latach 1950. tkała dywany ,,w kwiaty”, ,,lasy”, „zwierza”, później coraz częściej dywany „obrazkowe” – ilustrujące wiejskie prace i obrzędy, wreszcie dywany tkane na konkursy tematyczne, jak np. „Wisła w sztuce ludowej” (Toruń 1982), ,,Życie i twórczość Jana Kochanowskiego” (Radom 1984).

Scholastyka Krupowicz przez wiele lat współpracowała z Cepelią. Jej prace brały udział w wystawach: „Sztuka i Rękodzieło Cepelii” w Warszawie 1975 i 1981. Kilkakrotnie brała udział w konkursach i wystawach organizowanych przez Muzeum w Białymstoku: 1963, 1964, 1967, oraz w konkursach i wystawach ogólnopolskich jak np.: „Wystawa pokonkursowa – tkaniny podwójne i sejpaki” (Warszawa 1975), „Polskie tkaniny podwójne” (Warszawa 1981). Należała do STL, była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wielokrotnie nagradzana. Za całokształt twórczości odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Dywany Scholastyki Krupowicz posiadają muzea w Białymstoku, Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Toruniu, znajdują się także w kolekcjach zagranicznych.

Scholastyka Krupowicz zmarła 20 marca 1992 roku.

 

Marian Pokropek