Powiększ
Powiększ zdjęcie

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Rok przyznania nagrody:
2022

Kategoria:
Kategoria VII. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność dokumentacyjna, upowszechnianie kultury

Region:
Myszyniec, Kurpie Zielone, woj. mazowieckie

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu (RCKK)  - jedna z pierwszych instytucji kulturalnych na Kurpiach powstała w 1972 r. Jest instytucją podlegającą władzom samorządowym gminy Myszyniec, jednak jego działalność wykracza poza obszar gminny i obejmuje swoim zasięgiem Kurpie Zielone. Zajmuje się upowszechnianiem wszystkich form kultury a przede wszystkim od początku swojej działalności realizuje podstawowe cele w dziedzinie ochrony i promocji kultury ludowej, wspierania jej przejawów i aktywizowania środowiska twórców ludowych. Otacza opieką merytoryczną zarówno twórców ludowych jak i zespoły folklorystyczne, grupy śpiewacze, instrumentalistów i kapele. RCKK animuje i popularyzuje dorobek twórców ludowych poprzez przedsięwzięcia ekspozycyjne i wydawnicze, filmy wideo i liczne nagrania muzyki ludowej. Już w 1974 roku przy ośrodku kultury rozpoczął działalność Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”, który do chwili obecnej funkcjonuje w liczącym około 60 członków wielopokoleniowym składzie, odnosząc liczne sukcesy i prezentując się na scenach nie tylko Polski, ale również Europy. Ważne miejsce w działalności RCKK zajmuje edukacja regionalna skierowana głównie do młodego pokolenia. Wymienić tu należy prowadzenie warsztatów sztuki ludowej, konkursów palmy i pisanki kurpiowskiej oraz jeden z pierwszych konkursów skierowany do dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia”, organizowany od ponad 20 lat.  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu pracowników i działaczy kultury skupionych wokół RCKK udało się zachować przed całkowitym zapomnieniem wiele wspaniałych, unikalnych zwyczajów, obrzędów, pieśni, przyśpiewek z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. RCKK jest organizatorem największej imprezy folklorystycznej na Kurpiach – Miodobrania Kurpiowskiego, którego 44. edycja odbyła się w 2021 roku. RCKK było współorganizatorem wyjątkowego Koncertu Filharmonii Narodowej pod dyrekcją A. Wita, który się odbył                    w miejscowym kościele 15 VI 2009 r. Myszyniecka instytucja kultury jest również pomysłodawcą i głównym realizatorem mszy świętych folklorystycznych z elementami gwary kurpiowskiej, które odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1200 w myszynieckiej bazylice. RCKK w Myszyńcu w latach  2018 i 2019 zorganizowało sympozjum naukowego we współpracy ze Szkołą Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie – „Kurpie Zielone – kulinaria i tradycje regionu”. W 2021 r. wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca  sympozjum naukowe poświęcone życiu i działalności ks. Władysława Skierkowskiego „Etnograf Kurpiowszczyzny”.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu od 2020 r. prowadzi Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu z ekspozycją stałą. Jest również organizatorem wielu wystaw czasowych, prezentujących sztukę ludową regionalnych artystów, rzemiosło, rękodzieło, malarstwo i publicystykę. Placówka nie ogranicza się jedynie do gromadzenia pamiątek przeszłości. Poprzez działalność kulturalno-edukacyjną, obejmującą lekcje, warsztaty muzealne, programy artystyczne stara się również przedstawiać dziedzictwo kultury duchowej regionu. Jest organizatorem warsztatów prezentujących dawne rzemiosła i rękodzieło, a także muzykę, śpiew, taniec ludowy. Jest punktem szerzenia szeroko pojętej kultury, miejscem spotkań, wypoczynku oraz rozrywki.

RCKK realizuje również projekty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których efektem jest zakup strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych oraz organizacja imprez masowych itp. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu systematycznie współpracuje z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie, realizując wspólnie  projekty: w ramach Mazowieckiego Funduszu Teatralnego, imprezy artystyczne KARAWANA EUROPA oraz koncerty muzyczne z cyklu MAZOWSZE W KORONIE. Od grudnia 2020 r. RCKK w Myszyńcu prowadzi na profilu YouTube program kulturalny KIERC (K – kultura, I – informacje, E – edukacja, R – rozrywka i C – ciekawostki). Przez ostatnie lata RCKK wykorzystało możliwości, jakie dawały fundusze unijne. Umiejętność przygotowania projektów i poszukiwania środków zewnętrznych na ich realizację, skutkowały wykonaniem termomodernizacji budynku, remontem sali widowiskowej i jej dostosowaniem do projekcji filmowych oraz rozbudową holu.                                                               

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu to animatorzy, twórcy, artyści, pełni pomysłów, pasji i zaangażowania w to co robią, którym nie brakuje odwagi w podejmowaniu twórczego ryzyka. Promują Gminę Myszyniec oraz całą Kurpiowszczyznę, w Polsce i poza jej granicami.

Zdzisław Ścibek

 

https://youtu.be/FvcBH0tGZ2Y