Powiększ
Powiększ zdjęcie

Piotr Sikora

Rok przyznania nagrody:
2022

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka, skrzypek, budowniczy instrumentów

Region:
Kuźnica k/Przysuchy, Radomskie, woj. mazowieckie

Piotr Sikora urodził się w 1934 roku w Janowie k. Przysuchy. Od młodości interesował się muzyką ludową i instrumentami. W wieku 12 lat samodzielnie nauczył się grać na skrzypcach i bębenku obręczowym. Samodzielnie wykonał również pierwsze skrzypce – zabawkę, a drugie skrzypce kupiła mu matka od muzykanta z Janowa. W młodości grywał na weselach i zabawach. Na skrzypcach grał w kapeli z braćmi Wiórkiewiczami (akordeon, baraban) i z Jackiem Bursą (harmonia trzyrzędowa), a na bębenku ze skrzypkami Janem Kmitą z Przystałowic Małych i Stanisławem Lewandowskim z Brogowej. Z tym ostatnim wielokrotnie występowali podczas przeglądów folklorystycznych – Dni Kolbergowskich w Przysusze i na „Powiślakach” w Maciejowicach. W 2014 roku wystąpił w Maciejowicach jako skrzypek, zdobywając I nagrodę, wówczas towarzyszyła mu na bębenku obręczowym Katarzyna Zedel. W 2015 roku wystąpili ponownie z Joanną Strelnik grającą na basach wykonanych przez Piotra Sikorę. Piotr Sikora grywał również w Kapeli Kołazińskich podczas zabaw organizowanych przez Stowarzyszenie Dom Tańca w Jadłodajni Filozoficznej w Warszawie, podczas Taborów Domu Tańca w Radomskim. Od 2010 roku aktywnie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Wszystkie Mazurki Świata – jako muzykant, wielokrotnie grał podczas koncertów i zabaw tanecznych na Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie.

Piotr Sikora jest wybitnym i cenionym twórcą instrumentów ludowych. Znany jest z budowy bębenków obręczowych, basów 3- i 4-strunowych a także skrzypiec z futerałami, barabanów, smyczków skrzypcowych i basowych, mandoliny. Piotr Sikora przyczynił się do upowszechnienia gry na bębenku obręczowym i rozwoju działań edukacyjnych gry na tym instrumencie, a także miał znaczny wpływ na popularyzację praktyki wykonawczej kapel ludowych z basami. Rozpoczął budowę tego instrumentu w momencie, gdy pojawili się chętni, by tworzyć takie kapele, a brakowało instrumentów do grania.

Jako budowniczy instrumentów jest stałym bywalcem Targowiska Instrumentów w Warszawie (od. 2010) i w Zakopanem (od 2018), Kazimierskiego Jarmarku Instrumentów Tradycyjnych w Kazimierzu Dolnym (2012 – 2016). Piotr Sikora brał również udział w dwóch edycjach Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych (2005, 2016), organizowanego przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Instrumenty Piotra Sikory znajdują się w zbiorach Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, w prywatnym Ludowym  Muzeum Wsi Rawsko-Opoczyńskiej „Sochowa Zagroda” w Sierzchowach oraz u prywatnych kolekcjonerów i praktyków.

Piotr Sikora po nawiązaniu kontaktu i zdobyciu zaufania chętnie dzieli się wiedzą i umiejętnościami, wypracowanymi przez lata doświadczeń. Jako mistrz tradycji uczył Michała Maziarza budowy basów radomskich w ramach programu NIMiT Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych (2012), od 2014 roku jest również mistrzem budowy barabanów, bębenków i innych instrumentów a także muzyki i tradycji dla Katarzyny Zedel. W 2018 roku Piotr Sikora wystąpił jako skrzypek w kapeli Wiesławy Gromadzkiej w filmie Zimna Wojna w reż. Pawła Pawlikowskiego, jednak ostatecznie nie pokazano kadru z jego twarzą, jedynie fragment skrzypiec i dłoni.

Piotr Sikora wciąż pozostaje skromnym człowiekiem, choć jego dorobek świadczy o wielkim talencie. Twórczość Piotra Sikory to ważny element w świecie tradycji, a dzięki jego instrumentom wiele osób mogło rozwijać swoje talenty, a tym samym przejąć i kontynuować tradycje muzyczne, żywe i obecne od pokoleń w życiu człowieka.

 

Do najważniejszych osiągnięć artysty można zaliczyć:

Od 2016 roku prowadził warsztaty budowy skrzypiec klejonych dla uczniów klasy stolarskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, zorganizowane przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W tym roku otrzymał wyróżnienie za zestaw: skrzypce z futerałem, basy, bębenek obręczowy i dzwonek krówski w V Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W 2014 roku jako mistrz tradycji, był bohaterem filmu „Muzykantka – spotkanie z mistrzem” Katarzyny Zedel z Piotrem Sikorą, (Kuźnica, 2014, nagranie Piotr Baczewski/Muzyka Zakorzeniona w ramach programu Akademia Kolberga). W tym samym roku jego kapela otrzymała  I nagrodę podczas Przeglądu w Maciejowicach „Powiślaki”. Od tego roku jest mistrzem budowy barabanu i bębenka obręczowego dla uczennicy Katarzyny Zedel W 2012 roku był mistrzem budowy basów radomskich w programie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych dla ucznia Michała Maziarza. Od 2010 jako budowniczy instrumentów jest uczestnikiem Targowiska Instrumentów w Warszawie. W 2005 roku otrzymał III nagrodę za bębenek obręczowy i baraban w IV Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wielokrotnie brał udział w Dniach Kolbergowskich w Przysusze jako bębnista w Kapeli Stanisława Lewandowskiego.

 

Katarzyna Zedel

 

https://youtu.be/oHQomfle_sE