Kapela Rodziny Pudełków z Siedleczki

Rok przyznania nagrody:
1985

Kategoria:
Kategoria III. Kapele ludowe

Dziedzina:
Muzyka

Region:
Podkarpackie, powiat przeworski, Siedleczka

Kapela rodzinna Pudełków ukształtowała się w większym składzie w 1968 r. z inicjatywy klarnecisty Adama Pudełko przy Klubie Rolnika w Siedleczce patronowanym przez Gminną Spółdzielnię w Kańczudze. Wydatnej pomocy w rozwój kapeli udzielił też: Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości w Warszawie z Wacławą Muratow.

Przez pewien czas opiekunem Kapeli był znany skrzypek rzeszowski Mróz, pełniący także funkcję dyrygenta orkiestry dętej przy Cukrowni w Przeworsku. Mróz był przede wszystkim skrzypkiem i muzykantem ludowym znającym doskonale repertuar regionów przeworskiego i rzeszowskiego a także jasielskiego i lasowiackiego. Zbierał melodie i pieśni z tych regionów i wzbogacał nimi repertuar Kapeli Pudełków. Po jego śmierci na jego miejsce skrzypkiem prymistą został Jan Cyran a nowym kierownikiem artystycznym Adam Chodań.

Obaj przysporzyli kapeli wiele nowych melodii zebranych za pośrednictwem starszych muzykantów najbliższych okolic. W Kapeli grali: Jan Cyran - skrzypce prym, Tadeusz Pudełko (senior) - skrzypce prym, Stefan Pudełko - skrzypce sekund lub III-ci prym, Adam Pudełko - klamet, Bronisław Kowal - klarnet II-gi, Marian Pudełko - kontrabas, Jan Pudełko i Zbigniew Wójcik - cymbały oraz Mariusz Pudełko, Sabina Guderska i Jadwiga Laniar - śpiew. W rodzinie Pudełków muzykantami byli także Franciszek Pudełko - cymbalista, grający na tym instrumencie jeszcze przed powstaniem kapeli i jego syn - Andrzej, także cymbalista. Na bogaty repertuar kapeli składają się tańce, melodie i pieśni z przeworskiego i regionów sąsiednich: polki, tramelki, walczyki, sztajery i sztajerki, chodzone, marsze oraz tańce charakterystyczne.

Repertuar kapeli został utrwalony na kilku płytach oraz w nagraniach Polskiego Radia i TV. Kapela Rodzinna Pudełków brała wielokrotnie udział w różnych imprezach folklorystycznych niemal w całej Polsce. Zdobyła wiele nagród, wyróżnień, dyplomów i medali. Przez wiele lat występowała w Ogólnopolskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu, gdzie zawsze spotykała się z wielką sympatią publiczności i organizatorów tej imprezy.

Na 20-lecie istnienia Kapela otrzymała dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w ruchu muzycznym.

 W 2005 roku Kapela zawiesiła działalność.

 

Marian Pokropek