Aurelia Majewska

Rok przyznania nagrody:
1985

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Tkaczka

Region:
Podlaskie, powiat sokólski, Wasilówka

Aurelia Majewska urodziła się 25 maja 1930 roku w Wasilówce k. Janowa w białostockiem i tamże mieszkała. Pochodziła z rodziny o bogatych tradycjach tkackich. Jej ciotka Aleksandra Radulska (ur. 1903), a także bratowa Olimpia Jaroszewicz (ur. 1924) były znanymi i cenionymi tkaczkami, laureatkami wielu nagród, w tym także nagród im. O. Kolberga. Pod okiem A. Radulskiej wykonała swój pierwszy dywan podwójny zatytułowany „Rajskie drzewko”. Do motywu tego powracała wielokrotnie wzbogacając go o coraz to nową ornamentykę. Tkaczka pracowała dla Cepelii i dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, inspirowana przez prof. Wandę Telakowską. Korzystała z doświadczeń starszych tkaczek, czerpała wzory z dywanów Dominiki Bujnowskiej, tkaczki z Węgrowa, przetwarzając je według indywidualnych upodobań. Tak powstały samodzielnie skomponowane tematy: „Sad”, „Polowanie”, „Pasieka”, „Chałupy wiejskie”, ,,Pastuszek z gąskami”, „Zwierzęta”, „Las”, sceny z życia wsi. Na konkursy wykonała kilka dywanów ilustrujących życie i pracę Wielkich Polaków jak np. Jana Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika. W dywanach stosowała przeważnie 4 kolory: żółty, czerwony, szary, czarny – tworząc z nich udane kompozycje. Wytkanie dywanu zajmowało jej około 2-3 tygodni. Twierdziła, że jest to ciężka praca, wymagająca cierpliwości i talentu, ale wykonywana z zamiłowaniem. Wraz z innymi tkaczkami „ośrodka sokólskiego” uczestniczyła w wielu konkursach i wystawach sztuki ludowej: w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach, Warszawie, Toruniu, Łodzi, Augustowie i in. Demonstrowała swoje dywany na kilku festiwalach i targach sztuki ludowej w Krakowie, Warszawie, Płocku. Nagradzana. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Należała do STL. Prace jej znajdują się w kilku muzeach (Białystok, Warszawa, Łódź, Toruń) oraz w kolekcjach krajowych i zagranicznych.

Aurelia Majewska zmarła 10 sierpnia 2015 roku.

 

Marian Pokropek