otwórz menu

Irena Ostaszyk

Strona główna   /   Laureaci   /   2007   /   Irena Ostaszyk

fot.Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Rok przyznania nagrody: 2007


Kategoria nagrody: Kategoria II. Pisarstwo ludowe


Dziedzina nagrody: Literatura ludowa


Region: Mazowieckie, powiat siedlecki, Mordy


Urodziła się w 1919 r. w Mordach, pochodziła z rodziny szlacheckiej od wielu pokoleń związaną z ziemia podlaską. Była z zawodu ogrodnikiem, wspólnie z mężem przez dziesiątki lat prowadzili wzorcowe gospodarstwo ogrodnicze.
Irena Ostaszyk była znaną postacią w gminie Mordy i regionie siedleckim, utalentowana pisarka i poetka, działaczka społeczna, osoba szczególnie doświadczona przeżyciami wojennymi, wrażliwa na krzywdę, odważna w niesieniu pomocy ofiarom wojny.
Dorobek literacki Ireny Ostaszyk to utwory poetyckie wyrażające patriotyzm autorki, umiłowanie ziemi rodzinnej, wiersze dla dzieci oraz publikacje prozatorskie, baśnie, teksty o charakterze folklorystycznym, oddające bliski jej świat ludowej tradycji, wiejską mentalność, system wartości i ideałów, sposób postrzegania otaczającego świata.
Twórczość pisarską rozpoczęła w wieku młodzieńczym, zadebiutowała jednak dopiero w 1988 r., tomikiem poezji Wspomnienia Podlasianki. W następnych latach wydawała kolejne tomiki: Z mojej kolebki 1989, Wiersze mojego życia 1991, Mój plon 1992, U schyłku 1993, Okruchy Podlasia 1995, Babcia mi opowiadała 1995 i 2004, Opowieści o losach człowieka 1999, Wiersze i zagadki dla małej dziatwy 2001, Podlaski wieniec 2003.
Poetka ma również znaczący udział w antologiach literatury ludowej, m.in. : Wołanie z ziemi 1991, Jakubowami schodami 1992, Polska nam Papieża dała 1993, Prowadź nas w jasność 1994, Kocham Cię Ojcze Święty 1998, Rocznik Wschodni 1999, Słowa pisane miłością 1999, Na powitanie roku 2001, Wieczory 2002, Niezapominajki 2002.
Irena Ostaszyk była aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich. W 1983 r. założyła zespół folklorystyczny „Podlasianki”. Zgromadziła dla zespołu regionalne stroje, opracowała repertuar pieśni i przedstawień obrzędowych. W 1994 r. z jej inicjatywy i dzięki zgromadzonym przez nią eksponatom utworzona została Izba Tradycji Ludowych Podlasia, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Wyeksponowano wyroby rękodzieła i sztuki ludowej, dawne narzędzia, sprzęty gospodarskie i zabytkowe przedmioty codziennego użytku. Izba stała się miejscem spotkań środowiskowych, lekcji etnograficznych z młodzieżą, siedzibą zespołu „Podlasianki”. W 2003 r. Izba Tradycji urządzona została w siedzibie miejscowego Gimnazjum.
Irena Ostaszyk. była członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 1987 r.), Wojewódzkiego Klubu Literackiego i Klubu „Kanon” w Siedlcach. Współpracowała z Muzeum w Siedlcach i Katolickim Radiem Podlasia.
Jej działalność artystyczna i społeczna została wielokrotnie nagrodzona, otrzymała m. in. Medal Ministra Kultury i Sztuki, Złoty Krzyż Zasługi (1984), Order Serca Matkom Wsi (1985), Medal pamiątkowy w 50 rocznicę ratowania Dzieci Zamojszczyzny, Medal Stanisława. Staszica (1992), Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza (1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Nagrodę Starosty Siedleckiego (2002).

Irena Ostaszyk zmarła 22 kwietnia 2011 roku.

/red.K.M./

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

"Wiersze i zagadki dla miłej dziatwy"

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

"Podlaski wieniec" t.I

Laureaci Nagrody 2007

Projekt i wykonanie www.pawelec.info