Powiększ
Powiększ zdjęcie

Anna Borucka-Szotkowska

Rok przyznania nagrody:
2007

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Pierwsze doświadczenia w dokumentowaniu muzyki ludowej zdobyła podczas studiów w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie nagrań terenowych w regionie łęczyckim, następnie podczas badań realizowanych przez Instytut Sztuki PAN w regionie rawskim. Działalność zawodową muzykologa i dziennikarza podjęła w 1973 r. w Polskim Radio w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Redakcji Muzyki Ludowej, przekształconej w 1994 r. w Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Przez cały okres działalności zawodowej związana była z instytucją zajmującą się przede wszystkim dokumentowaniem i promocją polskiej kultury tradycyjnej, kultury mniejszości narodowych i etnicznych na obszarze naszego kraju; dokumentowaniem kultury Polaków na obczyźnie; przybliżaniem kultur innych krajów; rejestrowaniem i promowaniem nowych zjawisk w dziedzinie folkloru (w muzyce - nurtu folkowego).
Anna Borucka-Szotkowska jest wybitną dziennikarką, autorką wielu ważnych audycji odkrywających wartości tkwiące w kulturze tradycyjnej – w sztuce i muzyce ludowej. Jest doświadczoną i wytrawną reporterką docierającą do miejsc, w których kultura ludowa jest żywa oraz do ludzi ją tworzących. Jest autorką rzetelnych materiałów dokumentacyjnych, wzbogacających archiwum fonograficzne Polskiego Radia, prezentowanych na radiowej antenie w sposób profesjonalny, budzący reakcję i zainteresowanie słuchaczy.
Szczególnym osiągnięciem zawodowym A. Boruckiej-Szotkowskiej jest zbiór unikatowych nagrań dokumentujących polską muzykę ludową, zrealizowany na terenie Spisza i Podhala, Kurpiów, Mazowsza, Dolnego Śląska oraz w środowiskach mniejszości narodowych. Prowadziła także autorskie nagrania na Słowacji i wśród Romów grupy „Roma Bergidka” (zamieszkałych na Podhalu). Realizowała dokumentalne nagrania muzyki żydowskiej w wykonaniu skrzypka i śpiewaka żydowskiego, po wojnie mieszkającego w Londynie, wcześniej łódzkiego krawca, żołnierza kampanii wrześniowej, wywiezionego na Syberię (jego losy stały się kanwą cyklu audycji pt. „Majera Bogdańskiego świat odnaleziony”, opowiadających o skomplikowanych losach polskich Żydów).
Efektem wieloletniej działalności dziennikarskiej i etnomuzykologicznej jest przede wszystkim imponująca liczba autorskich audycji słowno-muzycznych, reportaży o twórcach ludowych, muzykach i zespołach, relacji z regionalnych i ogólnopolskich imprez folklorystycznych. Anna Borucka-Szotkowska uczestniczyła w realizacjach najbardziej wartościowych i jednocześnie popularnych wśród odbiorców, cyklicznych programów: „Kiermasz pod kogutkiem” (Program I), „Muzyczny atlas Polski”, magazyn „Źródło” (Program 2). Jest autorką cyklu audycji „Muzyka Kresów”, w których zamieściła opowieści i nagrania muzyczne dokonane wśród Polaków mieszkających na Białorusi i Litwie – plon własnych etnograficznych wypraw terenowych.
Uczestniczyła w realizacji serii płytowej „Muzyka źródeł”, wykorzystującej nagrania gromadzone przez czterdzieści lat w radiowym archiwum i tworzącej dźwiękowy obraz zmieniającej się w szybkim tempie muzycznej kultury ludowej różnych regionów Polski, mniejszości etnicznych i narodowych, a także Polaków mieszkających obecnie poza granicami kraju. Anna Borucka-Szotkowska jest współautorką następujących tytułów tego cyklu: „Mazowsze cz. I i II”, „Podhale”, „Kurpie”, „Wielkopolska”, „Rzeszowskie”, „Pogórze”, „Mniejszości narodowe i etniczne I i II”, „Romowie”, „Od narodzin do śmierci”, „Kolędy i pastorałki”.
Za wieloletnią działalność Anna Borucka–Szotkowska została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą szczególnie cenioną w środowisku twórców radiowych, „za pasję i poświęcenie w dokumentowaniu, za antenową prezentację i upowszechnianie polskiej kultury ludowej” otrzymała w 2004 r. Złoty Mikrofon.

/red.K.M./