Powiększ
Powiększ zdjęcie

Bronisław Kurek

Rok przyznania nagrody:
2007

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Małopolskie, Kraków

Wybitny popularyzator sztuki ludowej, rękodzieła i folkloru. Senior organizatorów Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, jeden z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych działaczy na rzecz ochrony i rozwoju ludowej kultury. Długoletni prezes Zarządu Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1966-1990) oraz przewodniczący Rady Związku „CEPELIA”. Swoją pracą, zaangażowaniem i osobowością korzystnie wpływał na działania Spółdzielni „CEPELIA” w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Bronisław Kurek należał do grona założycieli krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Kultury Ludowej (od 1983 r. był prezesem Zarządu Towarzystwa). Był wydawcą śpiewników, publikacji popularyzujących folklor oraz redaktorem pisma „Łan”.
Bronisław Kurek był pomysłodawcą i animatorem wielu przedsięwzięć promujących i popularyzujących sztukę i kulturę ludową: Targów Sztuki Ludowej w Krakowie, Międzynarodowego Biennale Lalek (prezentacja wiernie odtworzonych i opracowanych etnograficznie lalek w strojach ludowych z wszystkich regionów Polski), „Wianka krakowskiego”, „Wesela Krakowskiego”, „Osadzania Chochoła”, święta „Pieśni Ludowej w Szyrzycu”. Był organizatorem corocznych konkursów dla dzieci i młodzieży „Sprawne ręce” i „Rozśpiewane szkoły województwa krakowskiego i rzeszowskiego”, konkursów na palmy wielkanocne i bukiety kwietne na święto Matki Boskiej Zielnej w Skrzydlnej. Z jego inicjatywy co roku odbywały się imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne i kulturalne, ważne dla Krakowa i kraju (coroczne składanie wieńców na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim, orszak wyjeżdżający spod Bronowickiej „Ryglówki” do Kościoła Mariackiego).
Inicjował i konsekwentnie realizował program zachowania, ochrony i kultywowaniem tradycji i kultury ludowej (np. poprzez organizowanie szkoleń dla pracowników spółdzielni im. Stanisława Wyspiańskiego w zakresie tkactwa, hafciarstwa i szycia strojów ludowych, popularyzowanie dziecięcych strojów krakowskich wśród rodziców i dzieci w przedszkolach, propagowanie szycia strojów ludowych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich). Podejmował współpracę ze szkołami, organizował konkursy poezji ludowej wśród młodzieży, inicjował powstawanie w środowiskach uczniowskich Kół Przyjaciół Kultury Ludowej).
Był organizatorem „Dni Krakowa” w ośrodkach kultury polskiej w Berlinie, Lipsku, Bratysławie, Budapeszcie, Wielkim Tyrnowie, Sofii, Kijowie.
Bronisław Kurek otrzymał wiele nagród za wybitne zasługi w propagowaniu kultury regionalnej i rozbudzanie zainteresowania społecznego kulturą ludową (m.in. Krzyż Kawalerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużony dla Miasta Krakowa, Nagrodę Miasta Krakowa, Nagrodę włoskiego miasta Otrante za promowanie kultury ludowej). W 2004 r. został laureatem nagrody im. Władysława Orkana.

Bronisław Kurek zmarł 5 czerwca 2019 roku.

/red.K.M./