Alicja Kochanowska

Rok przyznania nagrody:
2002

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Tkaczka

Region:
Podlaskie, powiat sokólski, Podlasie, Kuplisk

Alicja Kochanowska urodziła się w 1946 roku w Kuplisku w pobliżu Janowa. Jest córką znanej i cenionej tkaczki – Wandy Olchanowskiej. Z tkactwem stykała się od dzieciństwa w domu rodzinnym, u koleżanek i u sąsiadów. Miejscowość, w której się urodziła, słynie bowiem z wyrobu tkanin dwuosnowowych. W Janowie i okolicach żyją i tworzą znakomite i znane tkaczki (Filomena Krupowicz, Teresa Pryzmont), których prace uświetniają zbiory wielu muzeów i kolekcje osób prywatnych w Polsce i zagranicą. Nic więc dziwnego, że Alicja Kochanowska – odziedziczywszy talent po matce – postanowiła kontynuować rodzinne i miejscowe tradycje.

Po ukończeniu Korespondencyjnego Liceum w Białymstoku zajęła się doskonaleniem swoich umiejętności warsztatowych. Samodzielnie tka od 1971 roku. W latach 70 i 80-tych XX wieku współpracowała z „Cepelią” w Białymstoku. Obecnie wykonuje tkaniny dwuosnowowe, dywany i makaty głównie na indywidualne zamówienia, na konkursy i wystawy.

Alicja Kochanowska tka kompozycje tematyczne, stosując tradycyjne wzornictwo oraz inspirowane twórczością prof. Eleonory Plutyńskiej, która w okresie międzywojennym wprowadziła obcą dotychczasowej tradycji janowskiej ornamentykę, o innym ujęciu formalnym (min. popularne zwierza). Artystka najczęściej wykonuje tkaniny dwuosnowowe typu kapowego, o kompozycji przedstawiającej, wypełnionej motywami drzew, kwiatów, postaciami zwierząt i ludzi. Tkaniny tematyczne wykonuje przede wszystkim na konkursy i wystawy. Jej twórczość znacząco się rozwinęła, co widać przede wszystkim w doskonaleniu techniki, a zwłaszcza kompozycji  prac.

W latach 1993-1997 artystka prowadziła w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie kursy tkania techniką dwuosnowową, przeznaczone dla młodzieży szkolnej. W 1995 roku społecznie udostępniła swoją pracownię odwiedzającym szlak rękodzieła ludowego Białostocczyzny. Demonstruje w niej zasady tradycyjnego wzornictwa i kompozycji oraz trudną technikę tkania dywanów podwójnych.

Od 1996 roku jest także aktywnym członkiem śpiewaczego zespołu ludowego „Krosienko” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

Alicja Kochanowska bierze udział w festiwalach i jarmarkach sztuki ludowej w Kazimierzu nad Wisłą, Bukowinie Tatrzańskiej, Węgorzewie, Żywcu, Białymstoku i Janowie. Prezentuje i popularyzuje tradycyjną twórczość tkacką ośrodka janowskiego. Jej dorobek twórczy przedstawia się imponująco, a udział w konkursach przyniósł jej szereg nagród i wyróżnień. Prace artystki eksponowano na kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Krakowie i Bydgoszczy. Jej tkaniny znajdują się w zbiorach muzealnych (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie).

W 1984 roku została członkiem STL, a w latach 1985-86 była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Za długoletnią działalność artystyczną otrzymywała nagrody i odznaczenia, m.in. nagrodę Dyrektora Wydziału Kultury w Białymstoku (1989) i Złotą Odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie” w 1997 roku.

/red.K.M./

 

http://www.regiony.kulturaludowa.pl/tworca-ludowy/94-Kochanowska-Alicja.html