Jan Słodyczka-Maśniak

Rok przyznania nagrody:
2002

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Podhale, Ameryka Północna

Urodził się w 1941 r., w Dzianiszu, na Podhalu. Ciężka choroba ojca, spowodowała, że w wieku trzynastu lat musiał zająć się gazdówką, prowadzić wraz z matką rodzinne gospodarstwo. Był dobrym uczniem, szkołę podstawową w Dzianiszu ukończył z wyróżnieniem. Pomimo pomyślnie zdanego egzaminu do Liceum Pedagogicznego w Zakopanem, nie podjął tam nauki. Rozpoczął pracę przy budowie drogi w Kościelisku. Kształcił się na kursach, zdobył tytuł czeladnika murarskiego, ukończył Technikum Budowlane w Krakowie i uzyskał budowlane uprawnienia. Przez wiele lat pracował w budownictwie na odpowiedzialnych stanowiskach wymagających fachowości i doświadczenia. Jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie podhalańskiego budownictwa ludowego.
Osiedliwszy się w Stanach Zjednoczonych wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury podhalańskiej, jako pierwszy wśród polonii zrealizował budowę obiektów mieszkalnych w tym stylu (dom letniskowy dla swojej rodziny). Był jednym z budowniczych Domu Podhalan w Chicago. Jest autorem wielu stylowych kapliczek oraz ołtarza w stylu zakopiańskim, w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Marrillville (Indiana). Wykonuje i eksponuje szopki bożonarodzeniowe podziwiane przez społeczność chicagowską.
Jan Słodyczka-Maśniak jest aktywnym i zaangażowanym działaczem Związku Podhalan Ameryki Północnej i Stowarzyszenia Polskich Twórców Ludowych przy ZPAP. Jest miłośnikiem, znawcą i propagatorem kultury, sztuki i tradycji podhalańskiej. Od wielu lat współorganizuje Festiwal „Na góralską nutę”, pracuje w komisji oceniającej, dba o wysoką rangę tej imprezy, uznając jej znaczącą rolę w zachowaniu i kultywowaniu podhalańskiej tradycji - mowy, pieśni, tańca, obyczaju i góralskiego stroju. Sam uzdolniony muzycznie, gra na akordeonie, tańczy i śpiewa, bierze udział w inscenizacjach i sztukach teatralnych wystawianych w Domu Podhalan.
Za działania na rzecz rozwoju sztuki i tradycji podhalańskiej Jan Słodyczka-Maśniak został nagrodzony Dyplomem Zarządu Głównego ZPAP, Dyplomem XXIV Sejmu ZPAP (w 1999 r.), Odznaką „Złoty pas” przyznaną za organizację Festiwalu „Na góralską nutę”, Medalem 600-lecia Matki Boskiej Ludźmierskiej.
/red.K.M./