Powiększ
Powiększ zdjęcie

Adam Głuszek

Rok przyznania nagrody:
2002

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rzeźbiarz

Region:
Łódzkie, powiat kutnowski, Łowickie, Dąbrowice

Adam Głuszek urodził się w 1946 roku we wsi Dąbrowice, tam również mieszkał.

Był artystą o wielu zainteresowaniach, ale przede wszystkim rzeźbił i malował. W swojej twórczości odwoływał się do bogactwa tradycyjnej polskiej sztuki ludowej i czerpał z niej inspirację do własnej kreacji artystycznej. Jednocześnie jego twórczość była dynamiczna, bowiem autor poszukiwał nowych wartości i środków artystycznego wyrazu, zmieniał formę prac, rozszerzał ich tematykę. Adam Głuszek był również kolekcjonerem wytworów sztuki i kultury materialnej wsi oraz animatorem działań artystycznych i życia kulturalnego w rodzimych Dąbrowicach.

Artysta zaczął rzeźbić w dzieciństwie. Swoje pierwsze dzieła, niewielkie figurki, lepił z gliny, następnie zaczął wykonywać rzeźby w korze, głównie ptaszki. W okresie uczęszczania do szkoły zaniechał wykonywania rzeźb. Powrócił do tego zajęcia dopiero w 1973 roku i od tego czasu tworzył nieprzerwanie.

Pierwszy sukces odniósł w 1983 roku, zdobywając nagrodę w konkursie „Współczesna łowicka sztuka ludowa”. Zaprezentowane na wystawie pokonkursowejrzeźby ptaków zyskały uznanie zagranicznych kolekcjonerów, którzy stali się głównymi nabywcami prac artysty. Rzeźby Adama Głuszka obejmują różnorodną tematykę. Są wśród nich dzieła sakralne – wizerunki świętych, Matki Boskiej (przedstawianej często w stroju łowickim), aniołów, szopki oraz rzeźby przedstawiające mieszkańców i życie dawnej wsi. Figury wykonane są najczęściej z jednego kawałka drewna lipowego i utrzymane w zwartej, statycznej bryle. Artysta stosował wyrazistą polichromię o zdecydowanych barwach.

Adam Głuszek zajmował się także malarstwem na desce – tematyka jego obrazów przedstawia zapamiętany z lat dziecięcych krajobraz rodzinnej wsi, nieistniejące już wiejskie chaty i polne rozłogi.

Prace artysty znajdują się zbiorach muzealnych (Płock, Radom, Łęczyca, Warszawa) oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. Stałym miejscem ekspozycji rzeźb i obrazów jest utworzone przez laureata muzeum, w którym, obok własnych prac, prezentował również kolekcję obiektów etnograficznych (sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze). Kontynuatorami artystycznych pasji i zainteresowań rodzimą kulturą są dzieci Adama Głuszka: syn zajmuje się rzeźbą w drewnie, córka – plastyką papierową.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat twórca brał udział w wielu wystawach, konkursach i festiwalach. Jego twórczość wielokrotnie nagradzano, otrzymał min.: II nagrodę w konkursie „Dzieło Oskara Kolberga w Sztuce Ludowej” (Radom 1990), I nagrodę w konkursie „Ginące Zawody” (Żyrardów1996), wyróżnienie na Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej „Tradycje 2000” (Uniejów), II nagrodę w konkursie „Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna w województwie łódzkim” (2002), brązowy medal „Gloria Artis”,  odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Adam Głuszek był również aktywnym działaczem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Adam Głuszek zmarł w 2017 roku.

/red.K.M./

 

http://www.regiony.kulturaludowa.pl/tworca-ludowy/76-Gluszek-Adam.html