otwórz menu

Stanisław Kulawiak


fot.Archiwum Nagrody im.Oskara Kolberga

Rok przyznania nagrody: 2002


Kategoria nagrody: Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej


Dziedzina nagrody: Plastyka. Kowal. Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja


Region: Podhale, Ameryka Północna


Urodził się i dorastał w Odrowążu Podhalańskim, w województwie małopolskim. Jest odlewnikiem i ludwisarzem. Pochodzi z rodziny znanych na Podhalu kowali-odlewników. Kowalem był jego dziadek, kowalstwem i odlewnictwem zajmuje się także jego ojciec.
Stanisław Kulawiak jest kontynuatorem rodzinnej tradycji rzemieślniczej i artystycznej. Swoje pierwsze prace wykonywał w dzieciństwie, pod okiem ojca. W domu rodzinnym poznał tajniki tego zawodu, zdobył doświadczenie gwarantujące wysoki poziom wykonawczy oraz zyskał wiedzę i wrażliwość artystyczną, która sprzyja trwaniu regionalnego wzornictwa.
Jest twórcą pracowitym i starannym, jego prace (moździerze, kielichy, dzwonki, janczary, świeczniki, orły zdobiące sztandary polskie i amerykańskie, spinki góralskie, klamry do pasów) wyróżniają się znakomitym wykonaniem i walorami estetycznymi. Artysta często eksponował swoje prace, min. podczas I Festiwalu Kultury i Sztuki Ludowej w Merrillville (Indiana) i na Odpuście Podhalańskim w Munster (Indiana) w 2000 r., na wszystkich wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Twórców Ludowych przy ZPAP oraz podczas uroczystości polonijnych urządzanych w Domu Podhalan.
Stanisław Kulawiak jest aktywnym działaczem SPTL, pełni funkcję wiceprezesa ds. ekonomicznych. Jest człowiekiem wrażliwym i ofiarnym (min. przekazał dzwon do Kaplicy Podhalańskiej kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, dla kościoła w Czarnym Dunajcu i we Wróblówce wykonał wraz z ojcem dzwony-sygnaturki).
Swoje prace przedstawiał na licznych imprezach folklorystycznych w Polsce, min. na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich „Tatrzańska Jesień” (wraz z ojcem eksponowali swoje wyroby w specjalnie wykonanym stoisku w stylu podhalańskim), także w Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Warszawie i w Kazimierzu nad Wisłą.
Stanisław Kulawiak otrzymał Dyplom XXIV Sejmu ZPAP - za wybitny wkład pracy twórczej dla kultury podhalańskiej w Ameryce oraz Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu polskiej kultury za granicą (w 2001 r.).
/red.K.M./

box

fot. Archiwum Nagrody im.Oskara Kolberga

Od lewej: Chris Kulawiak, Andrzej Golak, Andrzej Gill, Stanisław Gill, Governor Ryan, Jadwiga Suchecka, Tomek Kulawiak, Stanisław Kulawiak.

Laureaci Nagrody 2002

Projekt i wykonanie www.pawelec.info