Zespół Śpiewaczek Wiejskich „Kalinki” z Kalinówki

Rok przyznania nagrody:
1983

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, powiat lubelski, Kalinówka

W 1975 r. z inicjatywy Heleny Skutnikowej powstaje w Kalinówce Królewskiej przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich Zespół Śpiewaczek ,,Kalinka”. Głównym celem Zespołu było podtrzymanie miejscowego folkloru, a przede wszystkim ocalenie od zapomnienia naj starszych pieśni ludowych Podlasia. Rozpoczęto zbieranie tekstów i melodii wśród najstarszych mieszkańców wsi i okolic dzięki czemu zgromadzono niezwykle bogaty i wartościowy zbiór pieśni, w których przeważały pieśni weselne, dożynkowe, towarzyskie, pasterskie, także pieśni patriotyczne, ballady, pieśni religijne jak np. pastorałki, świeckie pieśni pogrzebowe itp. Zespół w swoim repertuarze wykonuje ponad 100 pieśni, w tym wiele unikalnych, dotąd nie znanych w zbiorach pieśni ludowych z Podlasia. Pierwsze sukcesy Zespół Śpiewaczek ,,Kalinki” odnosił na powiatowych i wojewódzkich występach i przeglądach organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Białymstoku pod hasłem „W poszukiwaniu folkloru”. W 1979 r. wystąpił na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i otrzymał I nagrodę za najbardziej autentyczny i najwartościowszy repertuar pieśniowy. Sukcesy Zespołu spopularyzowały pieśni podlaskie i wpłynęły dodatnio na upowszechnienie folkloru w regionie i na rozwój innych zespołów, śpiewaczych.

W 1983 r. Zespół występował w składzie: Helena Skutnik (Kierownik Zespołu), Halina Mlkita, Adela Zabielska, Maria Maksim, Genowefa Kakarenko, Anna Niemotko, Wanda Oszczapińska, Barbara Walińska, Zofia Oszczapińska. Prowadzi ożywioną działalność popularyzując folklor obrzeży Puszczy Knyszyńskiej. Z jego inicjatywy w 1983 r. zorganizowany został w miejscowym Domu Kultury Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych który stał się imprezą cykliczną. Wielokrotnie zespół występował w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Ludowych, w Święcie Ziemniaka w Mońkach, wojewódzkich dożynkach oraz w spotkaniach o charakterze religijnym. W latach 1986 i 1988 zespół ponownie wyjechał do Kazimierza Dolnego zdobywając I miejsce.

Kierownik zespołu H. Skutnikowa została odznaczona medalem „Zasłużony Białostocczyźnie”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i „Orderem Serce Matkom Wsi”.

 

Marian Pokropek