Powiększ
Powiększ zdjęcie

Anna Malec

Rok przyznania nagrody:
1983

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Śpiewaczka

Region:
Lubelskie, powiat biłgorajski, Jędrzejówka

Anna Malec urodziła się 6 września 1910 roku w Chłopkowie na Roztoczu. Mieszkała w Jędrzejówce k. Biłograja. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. Prowadziła wraz z mężem 4-hektarowe gospodarstwo rolne. Mieli czworo dzieci, które pozostały na wsi i pracują na własnych gospodarstwach rolnych. Śpiewać nauczyła się sama. Miała dobrą pamięć i zdolności muzyczne, zapamiętywała raz zasłyszane melodie na weselach, zabawach, na odpustach, podczas dożynek i innych wiejskich uroczystości. Znała je też od matki i od starszych kobiet ze wsi. Zapraszano ją do grona druhen weselnych śpiewających różne piosenki i przyśpiewki. Wkrótce dała się poznać jako jedna z najlepszych śpiewaczek, o mocnym, nośnym głosie i jej zaczęto powierzać kierowanie całym obrzędem weselnym. Znając bardzo bogaty repertuar starych pieśni weselnych umiała, jak nikt inny, dostosować je do każdej okoliczności.

Kontakt Anny Malec z festiwalami folklorystycznymi datuje się od 1967 roku, kiedy to powiatowy Dom Kultury w Biłgoraju wysłał ją jako śpiewaczkę na powiatowy przegląd folklorystyczny w Lublinie. Dzięki niej powiat biłgorajski otrzymał I nagrodę. Następnym osiągnięciem było zdobycie I miejsca w eliminacjach do Wojewódzkiego Festiwalu Folklorystycznego w Kazimierzu Dolnym i w konsekwencji uczestnictwo w festiwalu ogólnopolskim. Obok A. Malec na festiwal ten wyjechała także kapela ludowa Braci Bździuchów. Śpiewaczka i kapela zdobyła I nagrodę. Od tego czasu, A. Malec corocznie zapraszana była do Kazimierza Dolnego na Ogólnopolskie Festiwale Kapel i Śpiewaków Ludowych. W Kazimierzu Dolnym wystąpiła 13-krotnie, zdobywając niemal zawsze czołowe nagrody, raz tylko wyróżnienie. A. Malec brała także udział w innych festiwalach folklorystycznych. W 1974 r. z kapelą Braci Bździuchów na festiwalu w Mielcu „wyśpiewała” najwyższą nagrodę – „Złote Skrzydło Ikara”.

Występowała w Warszawie, Lublinie, Zamościu, Krakowie, Katowicach, Biłgoraju, Łukowie i w wielu innych miejscowościach w Polsce. Jej piosenki nagrała Redakcja Muzyki Ludowej Polskiego Radia, Akademia Muzyczna i sekcja folklorystyczna Instytutu Sztuki PAN. Występowała w programach TV polskich i zagranicznych, a także w filmach o Henryku Wieniawskim i „Z Kolbergiem po kraju”. Otrzymała wiele nagród, dyplomów, medali, odznaczeń. W 1983 r. otrzymała odznakę ,,Za zasługi dla województwa zamojskiego” i w tym samym roku nagrodę im. O. Kolberga. W 1996 roku słynna stała się pieśń „Piejo kury, piejo” wykonana przez Annę Malec na Festiwalu w Kazimierzu Dolnym i nagrana przez Polskie Radio. Wykorzystał ją jako źródło archiwalne Grzegorz Ciechowski na płycie „OjDADAna”.

Anna Malec zmarła 1 lutego 1991 roku.

/red.T.D./Marian Pokropek/

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyk/48/name/Anna+Malec.html

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyka/226/name/Anna+Malec+i+Kapela+Braci+B%C5%BAdziuch%C3%B3w.html