dr Józef Majchrzak

Rok przyznania nagrody:
1983

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Dolnośląskie, Wrocław

Urodził się w 1909 r. w Osterfeld (Westfalia). Ojczyzną jego rodziców była Wielkopolska, tutaj też powrócił z emigracji zarobkowej. Ukończył w Rawiczu Seminarium Nauczycielskie. Po wojnie studiował muzykologię we Wrocławiu i za prace pt. „Śląskie warianty krakowskiej melodii „Za Krakowem czarny las”, „Miałeś chamie złoty róg” otrzymał dyplom magisterski w 1949 r. W tym też roku rozpoczął pracę w Redakcji Muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu. Już na początku lat pięćdziesiątych brał udział w akcji Państwowego Instytutu Sztuki zbierania pieśni i melodii ludowych. W 1955 r. wydał „Dolnośląskie pieśni ludowe”. W latach sześćdziesiątych był kierownikiem Domu Kultury w Kątach Wrocławskich, kontynuował prace badawcze, ale też popularyzował folklor dolnośląski w pracy kulturalnej. Praca w radiu pozwoliła mu na dalszą penetrację terenu i dokonywanie nagrań, mobilizowała też do poszukiwań archiwalnych także w obrębie materiałów niemieckojęzycznych. Opracował blisko siedemset audycji folklorystycznych, 40 artykułów i esejów. W 1973 r. obronił pracę doktorską pt. „Polska pieśń ludowa na Dolnym Śląsku”, która pod tym tytułem została wydana w 1983 r. Od 1970 r. pracował jako nauczyciel muzyki w Studium Nauczycielskim, a później jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Prof. Dorota Simonides tak ocenia dorobek Józefa Majchrzaka w czasopiśmie ,,Lud” ,,... jako badacz regionalny wniósł do skarbca kultury narodowej nie tylko kilka cegieł, ale gmach cały, który usuwa istniejącą od wieków ignorancję historyczną dotyczącą Dolnego Śląska. Badania wszak opierał na kulturze ludowej ludności rodzimej, tej autochtonicznej, o której myślano, że już dawno wymarła, bądź też została zgermanizowana”.

Józef Majchrzak zmarł w 1985 roku.

 

Aleksander Błachowski