dr Daniel Kadłubiec

Rok przyznania nagrody:
1983

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Czechy, Ostrawa

Daniel Kadłubiec urodził się na Zaolziu.  Był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Ostrawie. Zajmował się folklorem, a przede wszystkim literaturą ludową. Znaczna część swoich studiów poświęcił badaczom ludowości w regionie, a materiały etnograficzne publikowane w periodykach polskich i czeskich zebrał w dwóch tomach.

D. Kadłubiec habilitował się z historii literatury u prof. Juliana Krzyżanowskiego, zajmował się głównie badaniami językoznawczymi.

Aktywnie działał w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Czechosłowacji.

/red.A.Z.-W./