Zespół Pieśni i Tańca „Poiana” z Piławy Dolnej

Rok przyznania nagrody:
1989

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, Piława Dolna

Nazwa zespołu nawiązuje do nazwy miejscowości Poiana Mikuli na Bukowinie rumuńskiej skąd pochodzą reemigranci osiedleni w 1947 r. we wsi Piława Dolna k/Dzierżoniowa na Śląsku Dolnym. Ich przodkowie to Górale Czadeccy, którzy na początku XIX w. wyemigrowali ze wsi okolic Czadcy (Czadca - miasteczko w Czechach na południowo-wschodnim krańcu historycznego Śląska Cieszyńskiego) do Bukowiny rumuńskiej w poszukiwaniu lepszych warunków bytowania. Była to ludność spokrewniona etnicznie z naszymi góralami śląskimi: łączyło ich podobieństwo języka, kultury i obyczajów. Przez prawie stuletni pobyt na Bukowinie nie wynarodowili się, zachowując przez prawie pięć pokoleń świadomość swojej tożsamości etnicznej. Nowe pokolenia górali czadeckich przybyłe na Śląsk Dolny po II wojnie światowej dostatecznie mocno zachowały tradycyjną kulturę, zarówno tę pochodzącą z Czadcy, jak i tę nową wytworzoną na Bukowinie. Do tych tradycji sięgnięto już w 1958 r. kiedy zakładano pierwszy „Zespół Pieśni i Tańca Ślęża Poiana”. Zespół ten działał do 1970 r. Po 13 latach wznowiono pracę i w 1983 r. zorganizowano nowy zespół p.n. „Zespół Pieśni i Tańca Poiana”. Patronat nad zespołem objął Powiatowy Dom Kultury w Dzierżoniowie. Kierownikiem zespołu został Maksymilian Juraszek, instruktorem Włodzimierz Hinc.

Zespół jest wielopokoleniowy: śpiewają i tańczą starsze osoby urodzone jeszcze na Bukowinie oraz ich dzieci i wnuki urodzone już w Piławie Dolnej. Śpiewają stare góralskie pieśni, tańczą „po góralsku”, przedstawiają widowiska obrzędowe oparte na starych obrzędach i zwyczajach z Czadcy i Bukowiny. Odtworzono też tradycyjne stroje. W nowym środowisku Śląska Dolnego są niewątpliwie grupą etnograficzną wyróżniającą się barwnością świątecznego i obrzędowego stroju (dziś raczej już festiwalowego) i bogatym folklorem, (nie tylko festiwalowym).

Zespół Pieśni i Tańca ,,Poiana” odegrał doniosłą rolę w kultywowaniu starych obrzędów, pieśni, tańców, przyczyniając się do zachowywania grupowej odrębności kulturowej. W latach 80-tych zespół stawał się coraz bardziej znany poza Śląskiem Dolnym, gdzie początkowo mógł występować. Stało to się za sprawą uczestniczenia na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych. Dwukrotnie brał udział w Festiwalach w Kazimierzu Dolnym (1985, 1988). Reprezentował też folklor Górali Czadeckich na Ogólnopolskich Festiwalach Górali Polskich w Żywcu. W 1988 r. zdobył tam II nagrodę. Warto podkreślić, że były to festiwale odbywające się w pobliżu pierwotnych siedzib ich przodków. Zespół występował ponadto w wielu innych miastach Polski zdobywając liczne nagrody, medale, wyróżnienia.

 

Agnieszka Pokropek

 

http://www.youtube.com/watch?v=cP6IEHbIOMQ