Powiększ
Powiększ zdjęcie

Stanisław Korpa

Rok przyznania nagrody:
1989

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Malarz. Rzeźbiarz

Region:
Wielkopolskie, powiat poznański, Jeziory

Stanisław Korpa urodził się 31 X 1930 r. we wsi Jeziory w rodzinie chłopskiej, od 1960 r. zamieszkały w Rudzie koło Sieradza, gdzie pracuje na własnym 5,5 ha gospodarstwie. W czasie odbywania służby wojskowej w latach 1952-54 zetknął się z twórczością plastyczną zatrudniony jako dekorator. Później ukończył kurs kreśleń technicznych. Pod koniec lat 50. zaczął malować obrazy i makaty dewocyjne i krajobrazowo-kwiatowe sprzedawane wśród ludności wiejskiej. W 1962 r. wyczytał w „Dzienniku Łódzkim” o IV Wojewódzkim Konkursie Plastyki Nieprofesjonalnej. Na konkurs ten wysłał swoje prace, otrzymał za nie I nagrodę. W życiorysie pisze: „Odtąd nabrałem chęci i do dziś biorę udział W każdym dostępnym konkursie”. Od 1964 r. rozpoczyna się jego druga działalność twórcza - rzeźbienie. W tym roku bowiem zdobywa nagrodę za rzeźby w konkursie ,,Sieradzkiej sztuki obrzędowej i zabawkarstwa ludowego” zorganizowanym przez Muzeum w Sieradzu. Od 1969 r. jego prace pojawiają się na wystawach i konkursach ogólnopolskich. Konfrontacja z pracami innych twórców jest nad wyraz korzystna dla S. Korpy. Jego prace wyróżniały się niezwykłą pomysłowością, indywidualizmem, barwnością, doskonałą techniką wykonania. Na ogólnopolskich konkursach „Polska szopka ludowa” zdobywa pierwsze nagrody (Warszawa 1971, 1972). Muzeum w Sieradzu organizuje pierwszą indywidualną wystawę „Zwyczaje i obrzędy sieradzkie w malarstwie twórcy ludowego Stanisława Korpy”. Obrazy te urzekają swoistą kolorystyką i narracją. Tło jednolicie szaroniebieskie i barwne postacie w strojach sieradzkich w scenach obrzędowych i z życia wsi. Później w takie stroje ubierać będzie także postacie biblijne jak np. w obrazie „Stworzenie świata”. W 1972 r. w Warszawie pokazana jest druga wystawa indywidualna: „Rzeźby i obrazy Stanisława Korpy” (z katalogiem). Później takich wystaw będzie kilka. Najpełniejszy przegląd prac S. Korpy ze zbiorów muzeów w Sieradzu, Warszawy, Krakowa i Torunia pokazywany był na wystawie: „Twórczość Stanisława Korpy” (Toruń 1982). Obok obrazów i rzeźb pojawiły się też sieradzkie wycinanki. S. Korpa w ostatnim dwudziestoleciu uczestniczył w kilkunastu konkursach i wystawach sztuki ludowej.

Wielokrotnie nagradzany. Jego twórczość znana i ceniona jest za granicą. W 1985 r. wyjeżdża do Anglii. Na szczególną uwagę zasługują stacje Męki Pańskiej jakie twórca wykonał dla fary sieradzkiej.

Twórczość S. Korpy wielokrotnie omawiana była w katalogach, w prasie, telewizji, ukazywały się liczne reprodukcje obrazów i rzeźb, w tym także na pocztówkach.

Jest członkiem STL, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi. Współpracował z CPLiA, Desą, galeriami sztuki ludowej, uczestniczył w licznych kiermaszach (Płock, Warszawa, Kraków, Kazimierz Dolny i in).

 

Marian Pokropek