Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Regionalny „Goliniacy” z Goliny

Rok przyznania nagrody:
2005

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Wielkopolskie, powiat koniński, Golina

Zespół powstał w 1972 r. przy KGW w Golinie k/Jarocina w woj. wielkopolskim z inicjatywy Teresy Jarzyniak - utalentowanej śpiewaczki, poetki ludowej, znającej doskonale lokalne zwyczaje, obrzędy, pieśni, tańce i gwarę, rozmiłowanej w dziedzictwie odziedziczonym po przodkach z Goliny i okolicy. Po śmierci Teresy Jarzyniak (1997) kierownictwo zespołu objęła śpiewaczka i tancerka - Janinia Dykcik.

Zespół pracuje systematycznie, troszcząc się o utrzymanie autentycznego charakteru i oryginalnego repertuaru, pozyskiwanego od najstarszych mieszkańców Goliny i wsi z okolic Jarocina, Koźmina i Krotoszyna, wykorzystuje dokumentację Oskara Kolberga oraz materiały z badań prowadzonych przez Mariana i Jadwigę Sobieskich, a także materiały etnograficzne i muzykologiczne znajdujące się w muzeach i izbach regionalnych okolicy.

Zespół liczy 18 osób, w wieku 45 – 70 lat (12 kobiet i 6 mężczyzn) oraz 2 osobową kapelę dudziarską.

Zespół występuje w tradycyjnych golińskich strojach, zdobionych własnoręcznym haftem tzw. snutkami golińskimi. Stałą siedzibą zespołu, miejscem prób i spotkań jest Dom Parafialny w Golinie.

Repertuar Zespołu obejmuje: oryginalne pieśni z Goliny i okolicznych wsi o różnorodnej tematyce, tradycyjne tańce: obchodny - forma i nazwa lokalna chodzonego, wiwaty, przodki, równe i polki (w tym oryginalną polkę „na desce”) lendratyrolinkę. Za stylową prezentację tańców Zespół „Goliniacy” zdobył nagrodę „Taneczny Krąg” w Konkursie Ogólnopolskim Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie, 2001 r.; I miejsca i nagrody w Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej w Sieradzu, 2003; Przeglądzie Folkloru Ziemi Kaliskiej Brzezinach, 2004; I miejsce i tytuł laureata w kategorii Zespołów Śpiewaczych oraz Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Pobiedziskach, 2005. Zespół występował  w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Szczególną opieką, uznaniem i merytoryczną pomocą otacza działalność zespołu „Goliniacy” – Centrum Kultury w Kaliszu.

 

Mirosława Bobrowska