Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespól Folklorystyczny „Zakukała kukułecka” z Gałek Rusinowskich

Rok przyznania nagrody:
2004

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Mazowieckie, powiat przysuski, Opoczyńskie, Gałki Rusinowskie

Zespół jest kontynuatorem Zespołu Śpiewaczego, który powstał w Gałkach w 1982 r. Kierownikiem zespołu była Franciszka Siwiec. Już debiutancki występ na Wojewódzkim Przeglądzie Folkloru województwa radomskiego, podczas „Dni Kolbergowskich” w Przysusze, w 1983 roku przyniósł zespołowi sukces – I nagrodę i zapewniony udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Pierwszy występ na festiwalu był udany, zespól otrzymał III nagrodę. Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpił rozłam, w którego wyniku powstały dwa zespoły: ”Zakukała kukułecka” z kierownikiem Józefą Siwiec i „Jaskółki” pracujące pod kierunkiem Marii Walasik. Dzięki temu do zespołów doszły nowe osoby i zdecydowanie poszerzył się repertuar. Dzięki obecności w grupie mężczyzn zaczęto opracowywać zwyczaje i obrzędy, tańce, gawędy, śpiew indywidualny. Nawiązano współpracę z Kapelą Józefa Zarasia z Nieznamierowic i Kapelą Jana Gacy z Przystałowic Małych. Zespół Józefy Siwiec opracował zwyczaje i obrzędy: „Wesele”, „Kusoki”, „Swaty”, „Śmigus-dyngus”, „Okrężne”, „Sobótka”, „Darcie pierza”, „Gaik”. Programy te były prezentowane w Radomiu podczas cyklicznej imprezy „W kręgu folkloru i sztuki ludowej” i na Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

Program tworzą wszyscy członkowie w oparciu o zapamiętane teksty i pieśni zasłyszane w dzieciństwie oraz zwyczaje i obrzędy w ich najbardziej tradycyjnej formie, w połączeniu z elementami gawędziarstwa i tańców ludowych.

Gawędziarki i śpiewaczki, m.in. Józefa Siwiec, Zofia Bykowska, Maria Pęzik, Maria Oracz, zdobywały główne nagrody na Wojewódzkiej Biesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Zwoleniu. W programie tanecznym oprócz polek, oberków i mazurków znalazły się tańce zabawowe: mietliorz, foter, kowol, przepiórka itp. Zespól zdobywał nagrody na Wojewódzkim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego oraz na Ogólnopolskim w Rzeszowie (1992 r. – I nagroda, 1996 r. – nagroda główna „Taneczny Krąg”, 2000 r. – II nagroda). Zespól kilkakrotnie występował na Festiwalu w Kazimierzu zdobywając nagrody i wyróżnienia, ale najbardziej udany był występ w 2000 roku. Podczas XXXIV zespoły „Zakukała kukułecka” i „Jaskółki” z Gałek Rusinowskich zdobyły równorzędne I nagrody. W 2004 roku Zespół „Zakukała kukułecka” zdobył III nagrodę w Kazimierzu.

 

Adolf Krzemiński

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q78-0kfMef0