Marian Kubicki

Rok przyznania nagrody:
2004

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Skrzypek

Region:
Wielkopolskie, powiat nowotymyski, Przyprostynia

Marian Kubicki urodził się w 1924 roku w Przyprostyni w pobliżu Zbąszynia i tam, w swojej małej ojczyźnie, mieszkał przez całe życie. W Przyprostyni ukończył szkołę powszechną, a wykształcenie średnie zdobył w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie. Urodził się i wychowywał w rodzinie kolejarskiej i sam, aż do emerytury, pracował w Dyrekcji Rejonowej PKP w Zielonej Górze i w Zbąszynku.

Muzykalność odziedziczył po matce – skrzypaczce ludowej, która przekazała mu miłość do muzyki, artystyczną wrażliwość, umiejętność gry na skrzypcach i tradycyjny repertuar. Marian Kubicki od wczesnych lat występował ze skrzypkami w kapelach koźlarskich, doskonaląc grę i wzbogacając repertuar, na który duży wpływ miał znakomity koźlarz Tomasz Śliwa. Swoją szeroką wiedzę z zakresu repertuaru muzycznego i folkloru Ziemi Zbąskiej, w szczególności zwyczajów, obrzędów, tańców, gwary zdobywał dzięki przekazom członków rodziny i osób z najbliższego otoczenia, a także mieszkańców wsi Przyprostynia, Perzyny, Chrośnica, Stefanowo i Zakrzewo.

Marian Kubicki wcześnie znalazł się w kręgu młodych ludzi współdziałających z Antoniną Woźną. Dokumentowała ona folklor i kulturę ludową w Przyprostyni i wsiach leżących „na rubieżach” Wielkopolski Zachodniej, była także założycielką Zespołu Regionalnego „Wesele Przyprostyńskie”, w którym laureat grał w kapeli.

W czasie wojny Marian Kubicki pracował jako robotnik. Po jej zakończeniu, wraz z innymi muzykami i tancerzami, pomagał Antoninie Woźnej reaktywować zawieszoną działalność zespołu „Wesele Przyprostyńskie”. Służył jej przede wszystkim cenną pomocą muzyczną i wiedzą z zakresu zwyczajów i obyczaju tanecznego.

Mariana Kubickiego zajmowało nieprzerwanie zbieranie – wśród najstarszych muzyków, śpiewaków i tancerzy – przejawów rodzimego folkloru. Zgromadził 130 melodii i tekstów, z których korzystają zespół i instruktorzy folkloru z okolic Zbąszynia, folkloryści i etnomuzykolodzy Wielkopolscy.

Jego pasją była także praca z dziećmi i młodzieżą. Włączył się wraz z zespołem „Wesele Przyprostyńskie” w realizację programu edukacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe w Regionie”, współpracując ze szkołą w Przyprostyni i Ośrodkiem Kultury w Zbąszyniu.

Marian Kubicki uczestniczył w licznych występach Zespołu Regionalnego „Wesele Przyprostyńskie”, w festiwalach i konkursach w regionie i województwie, w imprezach krajowych i międzynarodowych. Zespół zdobył wiele nagród, m.in. nagrodę główną „Taneczny Krąg” na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie w 2003 roku.

Laureat był wybitnym muzykiem ludowym i popularyzatorem regionalnych tradycji, a jego działalność wyrażała  szacunek do dziedzictwa kulturowego.

Marian Kubicki zmarł w 2013 roku.

 

Mirosława Bobrowska

 

http://www.regionkozla.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=477:egnamy-mariana-kubickiego-skrzypka-i-popularyzatora-muzyki-regionu-koza&catid=39:aktualnoci&Itemid=138