Sekcja Polska – Międzynarodowych Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

Rok przyznania nagrody:
2004

Kategoria:
Kategoria VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF) powstała w roku 1970 we Francji z inicjatywy siedmiu krajów członkowskich, wśród których była Polska. Prekursorem powstania CIOFF, jak również działań Polski w ramach tej organizacji, był Michał Kosiński (zm. w 1994 roku), od chwili powstania do 1989 roku I vice-prezydent CIOFF, założyciel i honorowy przewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF.

Organizacja od początku istnienia jest członkiem UNESCO, obecnie ma status oficjalnej konsultacyjnej organizacji pozarządowej. Struktura CIOFF opiera się na sekcjach narodowych, które reprezentują swoje kraje. Błękitna flaga z emblematem CIOFF towarzyszy ponad 250-ciu międzynarodowym festiwalom na całym świecie. Uczestniczy w nich każdego roku ponad 2500 zespołów folklorystycznych z 70-cioma tysiącami wykonawców

Sekcja Polska CIOFF, działająca jako stowarzyszenie, od początku istnienia organizacji odgrywa w niej bardzo aktywną rolę. Bogactwo i różnorodność naszego folkloru i jego nadal żywe przejawy w wielu regionach Polski są w tym zakresie niewątpliwymi sprzymierzeńcami tych działań.

Koncentrują się one na zagadnieniach związanych z organizowaniem wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, ekspertów, wydawnictw i informacji, z wyborem i rekomendowaniem zespołów folklorystycznych i specjalistów do udziału w międzynarodowych festiwalach CIOFF w Polsce i na całym świecie. Organizacja służy także pomocą merytoryczną przy opracowywaniu programów zespołów i ich prezentacji scenicznych, inicjuje i współorganizuje różnego rodzaju imprezy mające na celu popularyzację folkloru i twórczości ludowej. Polska Sekcja CIOFF organizuje również seminaria, warsztaty doskonalące kadrę instruktorską zespołów folklorystycznych i konferencje związane z problematyką folkloru. Wydaje także publikacje własne i zagraniczne oraz materiały szkoleniowe i realizuje szeroko pojęty programu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Skupiając w swych szeregach ludzi i organizacje żywotnie zainteresowane zachowaniem w możliwie wiernej formie najistotniejszych wartości naszego dziedzictwa kulturowego oraz pozyskując w tym celu sojuszników w instytucjach i organach państwowych, Polska Sekcja CIOFF stara się jak najefektywniej wypełniać swe cele statutowe. Czyni to dla dobra naszej kultury narodowej i edukacji młodego pokolenia Polaków w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji.

/red.K.M./

 

http://www.cioff.pl/