Stanisław Kmieć

Rok przyznania nagrody:
1988

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Nowy Jork

Stanisław Kmieć urodził się w Massachusets, ale – tak jak pozostali członkowie jego rodu – dba o zachowanie tożsamości narodowej.

Stanisław Kmieć zaczął tańczyć w bardzo młodym wieku. Jako nastolatek, w 1977 roku założył Zespół Pieśni i Tańca „Lubliniacy”, z którym odbył tournée po Polsce w 1986 roku. Ukończył Tufts University i podjął współpracę z bostońskim baletem. Uczył się również w Studium Folklorystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (etnografia, nauka tańca i studium pedagogiczne). Po przeprowadzce do Nowego Jorku pracował między innymi w zespole tanecznym Metropolitan Opera. Odbył również dwuletnie tournée jako członek ekipy wystawiającej Skrzypka na dachu.

Stanisław Kmieć jest nie tylko znakomitym tancerzem, ale i choreografem. Uprawia klasyczny balet i taniec ludowy oraz musicalowy. Jako choreograf współpracował m.in. ze słynną sceną Off-Broadway. Założył także dwie grupy taneczne.

Znany jest również jako autor wielu publikacji dotyczących polskiego folkloru, a w szczególności – tańca ludowego i wielu ludowych zwyczajów. Zostały one zamieszczone m.in. w Polish Folk Dances and Songs – A Step-by-Step Guid, angielskojęzycznej encyklopedii poświęconej polskiej kulturze tradycyjnej, ale były też drukowane w czasopismach. Laureat prowadzi także seminaria, zajęcia i kursy związane wiązane z tańcem i polską kulturą ludową.

Stanisław Kmieć współpracował z wieloma zespołami polonijnymi, m.in. z „Kujawiakami”, „Lirą” czy „Mandalą”. Został również ambasadorem Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w USA.

Laureat jest członkiem wielu prestiżowych organizacji zawodowych, m.in. stowarzyszenia zrzeszającego reżyserów i choreografów oraz aktorów filmowych.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

 

Źródła: portale internetowe www.dance.net, www.vindy.com, www.balart.com.