Mary i Albin Pierce΄owie

Rok przyznania nagrody:
1979

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Boston

Mary Pierce jest z wykształcenia historykiem sztuki, zaś Alvin Pierce ukończył stomatologię. Ich wspólną pasję stanowią polski folklor i polska sztuka ludowa. Małżonkowie ukończyli Studium dla Instruktorów Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Należeli i wciąż należą do kierownictwa Zespołu Tanecznego „Krakowiak” z Bostonu, którego historia sięga 1937 roku. Zaangażowanie rodziny Pierce’ów sprawiło, że grupa przetrwała wiele lat i wciąż się rozwija. Występowała ona na licznych uroczystościach polonijnych i amerykańskich i szczyci się niezwykle bogatym repertuarem. Wielokrotnie brała także udział w Światowych Festiwalach Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, zyskując od pierwszego koncertu sympatię i uznanie publiczności. Praca Pierce’ów sprawiła, że także ich dzieci zaangażowały się w działalność „Krakowiaka” jako tancerze i śpiewacy. Mary i Alvin Pierce’owie odpowiadali w ostatnich latach za kostiumy zespołu.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga oraz portal internetowy