Powiększ
Powiększ zdjęcie

Aleksandra Radulska

Rok przyznania nagrody:
1979

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Tkaczka

Region:
Podlaskie, powiat suwalski, Wasilówka

Urodziła się 16 IX 1903 r. w Wasilówce k/Janowa, dawne woj. białostockie i tam mieszkała przez całe życie. Wykształcenie podstawowe, niepełne. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym i trudniła się tkactwem, którego umiejętność wyniosła z domu rodzinnego. Jako 18-letnia kobieta zaczęła tkać dywany dwuosnowowe. Należała do grona tkaczek współpracujących w okresie międzywojennym z Eleonorą Plutyńską. Po 1947 r. związała się ze Spółdzielczym Zrzeszeniem Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Białymstoku dostarczając dziesiątki tkanin. Wyrabiała różnorodne tkaniny charakterystyczne dla Podlasia: sejpaki i radziuszki oraz dywany podwójne. Wzory czerpała ze starych tkanin wzbogacając je o własne pomysły.

Często tworzyła zupełnie nowe kompozycje jak np. dywan ,,Boże Narodzenie” przesłany na konkurs „Polska szopka ludowa” (Warszawa 1971 r.) i tam nagrodzony. Najchętniej tkała z wełny przędzonej i farbowanej barwnikami roślinnymi. Umiejętności tkackie przekazała kilku innym kobietom. Brała udział w wielu konkursach i wystawach sztuki ludowej w kraju i za granicą. Uczestniczyła też w kilku pokazach i kiermaszach. Nagradzana przez Muzea, CPLiA, Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 1974 r. Rada Państwa odznaczyła tkaczkę Złotym Krzyżem Zasługi. Była członkiem STL. Prace A. Radulskiej posiadają muzea w Białymstoku, Łodzi, Toruniu, Krakowie, Warszawie i Ciechanowcu.

Aleksandra Radulska zmarła 20 lipca 1985 roku.

 

Marian Pokropek