Konstanty Kuncewicz

Rok przyznania nagrody:
1979

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Instrumentalista. Cymbalista

Region:
Warmińsko-mazurskie, powiat giżycki, Giżycko

Konstanty Kuncewicz urodził się 1 sierpnia 1903 roku w Woźnicach koło Wilna. Ukończył jedynie 2 klasy szkoły powszechnej. Z rodziny Kuncewiczów wywodziło się wielu wiejskich muzykantów, poważanych i cenionych, uświetniających lokalne święta, uroczystości, a szczególnie wesela. Ojciec Konstantego i starszy brat Wincenty grywali na cymbałach, tradycyjnym bardzo popularnym na Wileńszczyźnie instrumencie. Konstanty Kuncewicz opanował tę sztukę już w ósmym roku życia. Dorósłszy, wspomagał rodzinną kapelę zarobkując na weselach, chrzcinach i zabawach ludowych, grając modne wówczas ,,kadrylki”, ,,korobuczki”, „podpisane”, mazurki, polki, walczyki, oberki i krakowiaki.

Po II wojnie światowej rodzina Kuncewiczów opuściła utworzoną wówczas Republikę Litewską. Jak wielu Polaków z Wileńszczyzny, osiedliła się na Mazurach, w przydzielonym gospodarstwie rolnym w Soldmanach k. Giżycka. Z czasem, już jako rencista, Konstanty Kuncewicz przeniósł się do Giżycka, i podjął pracę nocnego stróża w Międzyszkolnej Bazie Sprzętu Wodnego. W tych latach Kuncewicz grywał na wiekowych cymbałach własnej roboty jedynie dla siebie, dla sąsiadów – jak mawiał „ot tak, po prostu, z potrzeby serca i z umiłowania do starej muzyki, która przypomina dzieciństwo i młodość pod Wilnem”. Z rzadka występował na weselach, gdzie cymbały stanowiły raczej osobliwość, niż typowy instrument. Drugą muzyczną młodość Konstanty Kuncewicz przeżył za sprawą imprez folklorystycznych organizowanych w Muzeum w Węgorzewie, festiwali i przeglądów kapel i zespołów folklorystycznych w Olsztynie, Kazimierzu Dolnym, w Płocku, w Suwałkach, Białymstoku, Warszawie, Rzeszowie, wreszcie – od 1978 roku –  w Lidzbarku Warmińskim, na Zjazdach Cymbalistów zwanych także Koncertami Jankielów. W „Gazecie Olsztyńskiej” pisano o nim: „(…) tam dziadka Kuncewicza zna każde dziecko. Ma cymbały swojej roboty, które przywiózł z Wileńszczyzny i na których wygrywa dawniejsze, rozmaite piosenki i tańce.”

To właśnie zaowocowało dostrzeżeniem jego talentu, docenieniem kultywowania dawnych tradycji muzycznych i przyznaniem nagrody im. Oskara Kolberga.

Konstanty Kuncewicz zmarł w Giżycku w 1980 roku.

/red.T.D./ Marian Pokropek/