Powiększ
Powiększ zdjęcie

Maria Marciniak

Rok przyznania nagrody:
1997

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Śpiewaczka

Region:
Mazowieckie, Ciechanowiec

Maria Marciniak urodziła się w 1906 roku w Ostrożanach w pobliżu Siemiatycz, mieszkała zaś w Ciechanowcu. Była znaną śpiewaczką ludową. Już w dzieciństwie, mając 8 lat, śpiewała podczas uroczystości kościelnych, rodzinnych i obrzędowych.

Niezwykle bogaty repertuar ludowych pieśni z pogranicza Podlasia i Mazowsza artystka zgromadziła w czasach młodości, podczas wędrówek w poszukiwaniu pracy w wielu majątkach ziemskich na terenach pogranicza wspomnianych regionów. Wykonywała pieśni religijne, obyczajowe, żniwne i weselne. Jej twórczość śpiewacza udokumentowana została przez Pracownię Dokumentacji Folkloru Polskiego, Instytut Sztuki PAN oraz Redakcję Muzyczną Polskiego Radia.

Artystka współpracowała z Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka i z Zespołem „Podlaskie Kukułki” z Bielska Podlaskiego. Zespół miał w swoim repertuarze udostępnione przez laureatkę dawne pieśni ludowe, wykorzystywał także przekazane przez nią opisy regionalnych zwyczajów i scenariusze widowisk obrzędowych.

Maria Marciniak, nawet w podeszłym wieku, śpiewała stare kurpiowskie pieśni – ze swadą, pełnym i mocnym głosem. Często uczestniczyła, wraz z zespołem „Podlaskie Kukułki”, w regionalnych przeglądach folklorystycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Maria Marciniak zmarła w 2000 roku.

 

Barbara Zagórna-Tężycka