Powiększ
Powiększ zdjęcie

Jadwiga Kosiarska

Rok przyznania nagrody:
1986

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Rzeźbiarka. Garncarka

Region:
Mazowieckie, powiat radomski, Iłża

Jadwiga Kosiarska urodziła się w 1924 r. w Iłży i tamże mieszkała. Jest córką Stanisława Kosiarskiego, jednego z najwybitniejszych garncarzy ośrodka iłżeckiego w okresie międzywojennym, zdobywcy Złotego Medalu na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie w 1937 r. rozstrzelanego przez Niemców w 1939 r.

Jadwiga Kosiarska zaczęła lepić figurki jeszcze przed wojną jako mała dziewczynka naśladując prace ojca. W czasie wojny wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, wraca do Iłży w 1945 r. i od razu podejmuje pracę w pozostawionym przez ojca warsztacie garncarskim. Zajęła się wyłącznie lepieniem figurek osiągając w tej dziedzinie rękodzieła nadzwyczaj wysoki poziom artystyczny. Z powodzeniem rywalizowała ze znanymi rzeźbiarzami ceramicznymi w Iłży. Twórczyni o bogatej wyobraźni, zdolna plastycznie, pracowita, stworzyła setki różnorodnych figurek i scenek wielofiguralnych wyróżniających się oryginalną ornamentyką, wysmakowaną kompozycją, subtelną polichromią. Najchętniej. podejmowała motywy baśniowe, sceny z życia i obyczajów dawnej wsi kieleckiej, także postacie i sceny o tematyce sakralnej.

Uczestniczyła w pierwszym konkursie i wystawie sztuki ludowej regionu świętokrzyskiego w Kielcach w 1948 r. Od tego czasu brała udział niemal we wszystkich konkursach i wystawach sztuki ludowej uwzględniających rzeźbę ceramiczną. Po przystąpieniu do Spółdzielni CPLiA „Chałupnik” w Iłży stała się jedną ze stałych reprezentantek ośrodka rzeźby ceramicznej w Iłży w wystawach krajowych i zagranicznych organizowanych przez CPLiA i muzea. Ilość konkursów i wystaw, w tym także pokazów na Cepeliadach, targach i imprezach folklorystycznych w jakich J. Kosiarska uczestniczy wynosi ponad sto. Są to konkursy i wystawy regionalne: Iłża, Radom, Kielce, Chęciny, Nowa Słupia, Szydłowiec; ogólnopolskie: Warszawa, Lublin, Rzeszów, Wrocław, Toruń, Płock, Białystok, Kazimierz Dolny; zagraniczne: ZSRR, Niemcy, Francja, Szwecja, Dania, Szwajcaria, Belgia i  in.

Wielokrotnie nagradzana pierwszymi nagrodami, uhonorowana odznakami: ,,Srebrnym Krzyżem Zasługi”, „Za Zasługi dla Kielecczyzny”. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Członek STL. Rzeźby ceramiczne J. Kosiarskiej posiadają liczne Muzea: Kielce, Radom, Kraków, Lublin, Warszawa, Płock, Toruń i in. Znajdują się też w kolekcjach zagranicznych.

Jadwiga Kosiarska zmarła w maju 1992 roku.

 

Marian Pokropek