Czesław Maj

Rok przyznania nagrody:
1997

Kategoria:
Kategoria II. Pisarstwo ludowe

Dziedzina:
Literatura ludowa

Region:
Lubelskie, powiat lubelski, Motycz

Czesław Maj urodził się w 1923 roku w Motyczu. Znany był głównie jako chłopski poeta i pisarz, ale zajmował się również z powodzeniem m.in. prowadzeniem zespołu folklorystycznego oraz zbieraniem pieśni ludowych.

Debiutował w latach pięćdziesiątych XX wieku na łamach „Słowa Powszechnego” artykułem o przeszłości Motycz („Legenda o Motyczu”). W jego dorobku twórczym dominowały utwory poetyckie, które publikował w czasopismach, antologiach regionalnych i ogólnopolskich (np. w zbiorach „Wieś Tworząca”). Uprawiał również twórczość prozatorską, za którą był wielokrotnie nagradzany m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka.

W 1994 roku, w ramach serii „Dziedzictwo” Biblioteki Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ukazały się utwory prozatorskie Czesława Maja – legendy, opowieści i wspomnienia zgromadzone w zbiorze zatytułowanym „Zawieruchy”. Tom ten obejmuje dwadzieścia trzy utwory: opowieści związane z wydarzeniami historycznymi i religijnymi, ze zdarzeniami lokalnymi, opowieści o świętach dorocznych, obrzędach i wierzeniach oraz legendy. Kolejne tomy twórcy ukazały się w latach 2002 i 2010. Były to – odpowiednio – „Utkane z pamięci” oraz „Ścieżką przez Motycz”.

Czesław Maj zmarł w 2011 roku.

 

Barbara Zagórna-Tężycka

 

http://czeslawmaj.pl/