Zespół Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Carvin (Francja)

Rok przyznania nagrody:
1975

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Francja, Carvin

Zespół „Sokół”, jeden z nestorów polonijnych grup folklorystycznych, powstał w 1922 roku w Carvin przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Zrzeszało ono głównie górników przybyłych na ziemie francuskie z Westfalii. Wielu członków towarzystwa weszło w szeregi Armii Polskiej we Francji, a później – Polskiej Organizacji Wyzwolenia Narodowego.

Na czas II wojny światowej i towarzystwo, i zespół zawiesiły działalność, ale wznowiono ją w 1947 roku dzięki staraniom działaczy polonijnych – A. Grai oraz Leona Słojewskiego. Po wojnie członkowie „Sokoła” brali udział w wielu uroczystościach, a także sami odpowiadali za ich organizację (m.in. 100-lecie urodzin Marii Konopnickiej oraz Tysiąclecie Państwa Polskiego).

Historia zespołu „Sokół” formalnie rozpoczęła się w 1953 roku. Jego członkowie wykazali się sporym poświęceniem, ponieważ przybywali do Carvin na próby i koncerty z odległych miejscowości. Władze kopalń w Oignes bezpłatnie udostępniły grupie sale do ćwiczeń. „Sokół” bardzo szybko zyskał popularność nie tylko w okolicy, ale i wśród mieszkańców dalszych ziem Francji. Występował m.in. w Paryżu, Arras i  na scenie opery w Lille. W Saint Armand zdobył zaś puchar miasta podczas międzynarodowego konkursu. Był również uczestnikiem Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, m.in. w latach 1969 i 1974.

Kierownictwo zespołu objął Leon Słojewski, jednocześnie prezes Towarzystwa „Sokół”. Nad choreografią czuwał Jan Krawczyk.

Warto podkreślić, iż Stowarzyszenie „Sokół” działa w Carvin do dziś. Jego honorowym prezesem jest Leon Słojewski. Samo stowarzyszenie, pielęgnujące polskie tradycje, przyczyniło się wydatnie do potrzymania współpracy między Kłodzkiem i Carvin (od 1980 roku miasta partnerskie).

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: R. Dzieszyńki, Siedem szczęśliwych festiwali, Lublin 1989

 

www.twencze.blogspot.com 

 www.klodzko.pl