Stanisław Paczyński

Rok przyznania nagrody:
1975

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Szopkarz

Region:
Małopolskie, Kraków

Stanisław Paczyński urodził się 10 IV 1923 r. w Krakowie i tam też mieszkał. Miał wykształcenie techniczne. Ponad 20 lat pracował jako ślusarz w Krakowskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Od 1952 r. zajmował się wykonywaniem szopek wystawiając je corocznie na Konkursach Szopki Krakowskiej. Brał udział w ponad trzydziestu konkursach począwszy od ósmego w 1952 r. zdobywając wiele nagród, w tym kilkanaście pierwszych. O jego nieprzeciętnych zdolnościach, inwencji i pracowitości świadczył fakt, że długo utrzymywał się w gronie najlepszych szopkarzy krakowskich. Szopki S. Paczyńskiego wyróżniały się precyzją wykonania i autentyzmem przedstawianej krakowskiej architektury różnych stylów.

Wzorce czerpał z ikonografii której był zapalonym zbieraczem. Potrafił też odtworzyć modele ratusza poznańskiego za co dwukrotnie był nagradzany I nagrodą na konkursie w Poznaniu. Szopki S. Paczyńskiego znajdują się w wielu muzeach: największy ich zbiór posiada Muzeum Historyczne miasta Krakowa. Kilka szopek znajduje się w muzeach i kolekcjach zagranicznych. Wielokrotnie szopki S. Paczyńskiego reprezentowały polską sztukę ludową na wystawach zagranicznych, m.in. Francja, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Niemcy, Czechosłowacja, Holandia, Belgia.

Twórca wokół siebie potrafił zgromadzić liczną grupę młodzieży, której przekazywał tajniki szopkarstwa. Wielu z nich było już nagradzanych. Był członkiem STL. O twórczości szopkarskiej S. Paczyńskiego pisano w wielu czasopismach, katalogach i opracowaniach monograficznych polskiej sztuki ludowej.

Stanisław Paczyński zmarł 20 września 2002 roku.

 

Marian Pokropek