Zespół regionalny „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” w Brzesku

Rok przyznania nagrody:
2001

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Małopolskie, Brzesko

Zespół powstał w roku 1967. Utworzyli go nauczyciele – dzieci i wnuki rodowitych mieszkańców Brzeska, Wierzchosławic, Zaborowa, Szczurowej, Strzelec Wielkich, Borzęcina i Wojnicza, miejscowości o bogatym i żywym folklorze, kultywujących tradycje Krakowiaków Wschodnich

Funkcję kierownika artystycznego i choreografa pełniła folklorystka i pedagog Janina Kalicińska, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, członek Rady Ekspertów przy Ministerstwie Kultury, laureatka Nagrody im. O. Kolberga w 1992 r.

Zespół podjął zadanie ochrony dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Wschodnich. Podążając śladami O. Kolberga i innych badaczy folkloru tego regionu postanowiono dokonać ponownej rejestracji folkloru muzycznego, tanecznego, zwyczajów, obrzędów, opisów strojów, celem włączenia ich do aktualnie opracowywanych programów widowisk scenicznych, tańców, pieśni (Comber babski, Wesele Zaborowskie, Wesele w karczmie Krakowiaków Wschodnich, Zabawa na odpuście, Zalecanki przechwalanki, Tańce i muzyka Krakowiaków Wschodnich, Krakowiaki ludowe i krakowiak narodowy). Przy pomocy merytorycznej Muzeum Etnograficznego w Krakowie, dokonano rekonstrukcji strojów tego regionu.

Szczególną zasługą zespołu jest jego praca edukacyjna wśród młodszego pokolenia oraz pomoc merytoryczno-metodologiczną podczas seminariów, warsztatów i kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów folkloru, choreografii i reżyserii widowisk folklorystycznych.

Zespół „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” uczestniczył w przeglądach i konkursach folklorystycznych regionalnych , ogólnopolskich i zagranicznych: (Wojewódzki Przegląd „O krakowski wianek” w Szczurowej, Festiwale Folkloru Ziem Nizinnych w Tarnowie „O pawie pióro”, Brzeskie Spotkania z Folklorem, Ogólnopolskie przeglądy zespołów nauczycielskich w Krakowie i w Warszawie, Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie Częstochowa 1997, Międzynarodowe Festiwale w Finlandii, Jugosławii, Belgii Hiszpanii, Niemczech i Turcji, Festiwale Międzynarodowe CIOFF w Hiszpanii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i w Polsce, w Żywcu i Strzegomiu).

Działalność Zespołu została udokumentowana w nagraniach Polskiego Radia w Warszawie, Krakowie, Katowicach i nagraniach TVP (w audycjach „Mapa folkloru” i „Kalejdoskop Tańców Polskich”, „Zwyczaje i obrzędy” filmy dokumentalne Barbary Peszt-Królikowskiej).

Zespół jest członkiem Stowarzyszenia – Polska Sekcja CIOFF.

 

Mirosława Bobrowska; Jerzy Chmiel

 

https://www.youtube.com/watch?v=LI5yVV-W6l0