Michalina Wojtas

Rok przyznania nagrody:
2001

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Małopolskie, Nowy Sącz

Michalina Wojtas, ur. w 1937 r. w Tuchowie, mieszka w Nowym Sączu, jest z wykształcenia pedagogiem, z zamiłowania folklorystką. Jest aktywnym działaczem ruchu folklorystycznego, znakomitym choreografem w zakresie tanecznego repertuaru ludowego.
W 1964 r. rozpoczęła współpracę z regionalnym zespołem „Sądeczanie” w Nowym Sączu. W latach 1964-1974 prowadziła zespół, przyczyniając się do zdobycia przez niego wielu nagród i wyróżnień. Od roku 1977 r. była instruktorem choreografii i kierownikiem artystycznym w zespole regionalnym „Lachy” z Nowego Sącza.
Jest założycielką Towarzystwa Miłośników Regionalnego Zespołu „Lachy”, stwarzającego zespołowi możliwość kontynuacji działalności artystycznej, niosącego pomoc organizacyjną.
Michalina Wojtas jest społecznym kierownikiem Domu Kultury „Lachy”, który skupia ponad 200 osób – zespół dorosły, młodzieżowy, dziecięcy i kilka grup rytmicznych.
W roku 1985 z inicjatywy M. Wojtas zorganizowane zostało 3-letnie Studium Folklorystyczne (na prawach wyższych studiów zawodowych) w Nowym Sączu, przeznaczone dla kierowników i instruktorów zespołów regionalnych Polski południowej. Studium ukończyło ponad 60 absolwentów dawnych województw: nowosądeckiego, tarnowskiego, krośnieńskiego, bielsko-bialskiego i krakowskiego. Ich szerokie przygotowanie z zakresu kultury ludowej sprawiło, że są mocnymi filarami ruchu folklorystycznego w swoich regionach.
Michalina Wojtas jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Etnochoreograficznego. W lutym 2014 r. otrzymała medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Alina Mazewska