Powiększ
Powiększ zdjęcie

Pismo Folkowe Lublin

Rok przyznania nagrody:
2020

Kategoria:
Kategowia VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Popularyzator folkloru

Region:
Lublin, woj. lubelskie

„Pismo Folkowe”jest jedynym w kraju czasopismem poświęconym nurtowi folkowemu. Na jego łamach opisywane są przejawy kultury tradycyjnej kontynuowanej i rekonstruowanej oraz muzyki folkowej z całym kontekstem kulturowym. Od 1996 r. pismo jest wydawane przez Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Animatorów Ruchu Folkowego. Idea periodyku narodziła się w środowisku entuzjastów tradycji, skupionych wokół Orkiestry św. Mikołaja. Od początku istnienia czasopisma siedzibą redakcji jest Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Do końca 2019 r. wydano 145 numerów pisma.

„Pismo Folkowe” jest zarówno platformą wymiany informacji o wydarzeniach związanych z ruchem folkowych (spotkaniach, festiwalach, koncertach, debiutach, premierach płyt), jak i miejscem popularyzacji wiedzy o tradycji. Obejmuje działy o charakterze naukowo-badawczym (Z teorii, Z tradycji), informacyjno-integracyjnym (Festiwale, Relacje, Nowości płytowe, Nowości książkowe), recenzenckim (Recenzja, Prezentacje, EtnoLektura), publicystycznym (Sonda, Felieton, Pocztówka). Na łamach pisma pojawiają się także wywiady, sylwetki wykonawców folkowych, artystów ludowych, badaczy i członków ruchu folkowego, a także tradycyjne przepisy kulinarne, relacje z podróży czy działy okazjonalne (Sto lat!, 30 lat folku).

Przez 24 lata działalności pismo stało się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń, wydarzeń i pasji odbiorców zainteresowanych zagadnieniami z zakresu etnologii i etnomuzykologii, kulturoznawstwa i antropologii kultury. Na jego łamach debiutowało zarówno wielu studentów i młodych dziennikarzy, jak i publikowali uznani badacze. Tym samym pismo stało się miejscem międzypokoleniowej wymiany poglądów i kontynuowania relacji mistrz-uczeń.

Od 2013 r. redaktor naczelną jest dr Agata Kusto. Funkcję zastępcy redaktora naczelnego pełnią: Agnieszka Matecka-Skrzypek (współtwórca pierwszej wersji „Pisma Folkowego”) i Damian Gocół. Pozostali członkowie obecnego ogólnopolskiego zespołu redakcyjnego to: Bogdan Bracha, Małgorzata Wielgosz, Wojciech Bernatowicz, Joanna Zarzecka, Witt Wilczyński, Ewelina Grygier, Tomasz Janas, Maciej Froński, Justyna Michniuk.

Redakcja „Pisma Folkowego” współpracuje z licznym gronem badaczy kultury ludowej i członków ruchu folkowego. Na jego łamach publikowali m.in.: prof. Jan Adamowski (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), Andrzej Bieńkowski (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Simon Brouhgton („Songlines”, Wielka Brytania), prof. Anna Czekanowska (UW, Warszawa), prof. Piotr Grochowski (UMK, Toruń), Wojciech Ossowski (Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Warszawa), dr hab. Maria Pomianowska (Akademia Muzyczna, Kraków), Janusz Prusinowski (Wszystkie Mazurki Świata, Warszawa), prof. Jan Stęszewski (UAM, Poznań), prof. Józef Styk (UMCS, Lublin), Maciej Szajkowski (Kapela ze Wsi Warszawa). Od 2016 działalność „Pisma Folkowego ”nadzoruje Rada Naukowa w składzie: dr hab. Piotr Celiński (UMCS, Lublin), dr hab. Tomasz Rokosz (KUL, Lublin), dr hab. Katarzyna Smyk (UMCS, Lublin), dr hab. Joanna Szadura (UMCS, Lublin), dr Weronika Grozdew-Kołacińska (IS PAN, Warszawa), dr Bożena Lewandowska (UJ, Kraków), dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL, Lublin), mgr Wojciech Bernatowicz i mgr Damian Gocół (sekretarze, UMCS, Lublin).

„Pismo Folkowe” skupia wokół siebie prężny ruch, obejmujący zarówno animatorów ruchu folkowego, jak i naukowców. Redakcja podejmuje liczne inicjatywy, wśród których można wymienić m.in. cykliczne konferencje naukowe w czasie festiwalu Mikołajki Folkowe czy serię wydawniczą „EtnoBiblioteka”.

„Pismo Folkowe” współpracuje ze środowiskami zajmującymi się popularyzacją kultury tradycyjnej i nowych jej przejawów, np. ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Polskim Seminarium Etnomuzykologicznym czy Radiowym Centrum Kultury Ludowej. Utrzymuje również żywe kontakty z pracownikami naukowymi, doktorantami, studentami i kołami naukowymi, a także środowiskiem muzyków folkowych i szeregiem inicjatyw kulturalnych popularyzujących muzykę folkową i tradycyjną w Polsce, ale też za granicą.

 

Redakcja „Pisma Folkowego”