Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Góralski "Zornica"

Rok przyznania nagrody:
2020

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Zakopane, Podhale, woj. małopolskie

Zornica to po góralsku jutrzenka. Zespół działa przy Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem, a założył go w roku 1988 poeta, znakomity tancerz i regionalista Jan Fudala (1951-2008) i prowadził do roku 2003. Idea zespołu, którą jest edukacja, przekaz możliwie najszerszej tradycji podhalańskiej kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, przetrwała do dzisiaj. W licznych programach, występach estradowych pokazują one śpiew, taniec, muzykę, zwyczaje i zabawy dziecięce Skalnego Podhala. Na najwyższym poziomie. Istotną zasługą twórców i uczestników jest stworzenie i działanie zespołu, w którym członkowie - dzieci i młodzież - uczą się nie tylko śpiewu i tańca podhalańskiego, ale także gry na instrumentach muzycznych i wspólnego muzykowania, dzięki czemu na Podhalu nie brakuje ludowych skrzypków.

Z „Zornicą” współpracowali i współpracują znakomici instruktorzy i kierownicy: najpierw oczywiście niezapomniany Jan Fudala, po nim Elżbieta Porębska-Mędoń, następnie Szymon Bafia - utalentowany dudziarz, który w „Jutrzence” utworzył szkółkę muzyki dudziarskiej, cieszącą się zainteresowaniem dzieci. Wielu uczniów szkółki dudziarskiej występuje indywidualnie odnosząc ważne sukcesy, m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w Bukowinie Tatrzańskiej, konkursach kolędniczych. „Zornica” szczyci się własną liczną kapelą dziecięcą, była ona nagradzana w konkursach ogólnopolskich i Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich, wspiera tancerzy. Nauka gry na instrumentach muzycznych w „Zornicy” prowadzona jest tradycyjną metodą na kilku poziomach zaawansowania i daje znakomite efekty. Instruktorzy kapel „Zornicy” to w latach 1988-1994 legendarny już Władysław Trebunia-Tutka (1942-2012), po nim jego syn Krzysztof Trebunia-Tutka, obecnie córka Krzysztofa Anna Trebunia-Tutka, która kieruje nie tylko kapelą, ale i zespołem dziewcząt.

„Zornica” uczestniczyła i była nagradzana w wielu konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych m.in. we Frankfurcie w roku 1995, Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży w Gorzowie w roku 1998, Europejskim Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w Karlinie w roku 2000.

Na przestrzeni trzydziestu dwóch lat istnienia przez zespół przewinęło się i wychowało w nim wielu wykonawców, śpiewaków, tancerzy, muzyków, dla których udział w „Zornicy” pozostał nie tylko ważnym wspomnieniem, ale i potężną wiedzą o rodzimym Podhalu. W doma, na polanie, cy przy chałpie … wsyndyj gromy ka sie ino do ... i ka mozno!

 

Maria Baliszewska