Powiększ
Powiększ zdjęcie

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice”

Rok przyznania nagrody:
2018

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Sierakowice, pow. kartuski, Kaszuby

Zespół „Sierakowice” utworzony został w grudniu 1980 r. z inicjatywy miłośników folkloru kaszubskiego działających w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oraz przy aprobacie władz lokalnych. W początkowych latach zespół działał pod patronatem i dzięki finansowemu wsparciu  miejscowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Od 1997 r. opiekę organizacyjną i merytoryczną nad zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach.

W pierwszych latach istnienia zespołu w jego skład wchodzili mieszkańcy Sierakowic, przedstawiciele różnych zawodów, głównie rolnicy, rzemieślnicy i pracownicy lokalnych warsztatów, amatorzy zainteresowani folklorem kaszubskim, nie związani wcześniej  z instytucjonalną działalnością kulturalną. Dzisiaj trzon zespołu tworzą młodzi artyści - tancerze i śpiewacy, uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich oraz studenci. Aktualnie zespół liczy 52 wykonawców, w tym trzynastoosobowa  kapela.

W okresie trzydziestu ośmiu lat działalności zespołu, dzięki systematycznej pracy jego członków na cotygodniowych próbach i wielogodzinnych ćwiczeniach tańca i śpiewu, osiągnięto wysoki poziom artystyczny, doceniany w konkursach i koncertach grupy. Umiejętności wykonawcze i repertuar zespołu kształtowany był przez wielu zaangażowanych współpracowników: choreografów - Stanisław Rychert, Jan Właśniewski, Irena Warmowska; instruktorów muzycznych - Stefan Kwiecień i Witold Treder; kierowników zespołu - Henryk Koss i Zygmunt Miotk, a obecnie Irena Kulwikowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.

Repertuar Zespołu „Sierakowice” jest bardzo mocno związany z kulturą muzyczną Kaszub. Jego podstawę stanowią tradycyjne tańce i pieśni z regionu kaszubskiego. Uzupełnieniem programu choreograficznego zespołu są stylizowane tańce rybackie (przygotowane w ramach Programu „Leader” w zakresie opracowania widowiska obrzędowego rybackiego, przeprowadzenia warsztatów wokalno-tanecznych oraz zakupu tradycyjnych strojów rybackich).

Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” pełni bardzo ważną rolę godnego reprezentanta lokalnej społeczności w regionie Kaszub oraz w skali kraju i poza granicami Polski.

Zespół wielokrotnie występował na międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, koncertował w wielu krajach Europy i Azji (np. w 2010 r. brał udział w Festiwalu Dziecięcych Muzycznych i Teatralnych Zespołów „Srebrny Strumień” w Leninsku w Rosji, gdzie zajął I miejsce w kategorii „pieśń regionalna” oraz II miejsce w kategorii „instrumenty regionalne”). Reprezentował region i kraj na międzynarodowych targach turystycznych, m. in. w Berlinie i w Brukseli oraz podczas obchodów Roku Polskiego w Szwecji.

Od 1995 r. zespół uczestniczył  w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Dni Kultury Kaszubskiej”, a w latach 1996-2003 był jego współorganizatorem. Obecnie „Sierakowice” są zaangażowane w organizację międzynarodowego Festiwalu Kultury Łowieckiej  „Knieja”. Działalność zespołu udokumentowana została w postaci publikacji płytowych „Pòjedzeme na Kaszëbë” i „Suita Tańców Kaszubskich”, „Pòj Do Tuńca” - kaseta VHS,  wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw albumowych:30 lat Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Sierakowice” (GOK Sierakowice, 2011 r.), książki z filmem Tradycje rybackie na Kaszubach  (Stowarzyszenie LGR Kaszuby, 2013 r.).

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Sierakowice” ma w swoim dorobku dużo nagród zdobytych w występach konkursowych („Złoty Tur” w Przeglądzie Pieśni, Tańca i Gawędy Kaszubskiej w Chojnicach 1986 i 1989; „Bursztynowy Neptun” w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej w Gdańsku, 1984 i 1986; Grand Prix w Przeglądzie Kaszubskich Zespołów Regionalnych, Wierzchucino 2008; II miejsce w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Północnej Polski, Piaseczno, 2014; Nagrodę Główną na Festiwalu Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn w Szwecji, 2013 i 2015; Grand Prix w Pomorskim Przeglądzie Folklorystycznym, 2015). W uznaniu zasług dla kultury regionalnej zespół otrzymał tytuły: „Zasłużony dla gminy Sierakowice”, 1992; „Perła Kaszub” Nagroda Starosty Kartuskiego, 2007 i 2015 oraz odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2010 r.

Zespół „Sierakowice” to ważna dla kultury regionalnej grupa wielu osób współdziałających w celu zachowania a często odtworzenia kaszubskich tradycji muzycznych, zwyczajów związanych z dawną gospodarką rybacką, folkloru zawodowego rybaków, tańców, pieśni, ubiorów i strojów, rekwizytów obrzędowych. Zespół to także grupa młodych artystów-amatorów integrujących społeczność gminy i regionu wokół kaszubskiej kultury, dostrzegająca potrzebę działań wspólnotowych, towarzyskich, ludycznych. Zarówno występy konkursowe, jak i te uświetniające wydarzenia lokalne, koncerty gościnne i charytatywne stanowią okazję do przyjemnej wspólnej zabawy, zgodnie ze słowami Izydora Gulgowskiego „A jeśli Kaszuba się bawi, to się bawi całą duszą”.