Barbara Kaznowska

Rok przyznania nagrody:
1987

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Studia ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Historycznym uzyskując dyplom magistra filozofii ze specjalizacją w zakresie etnografii i etnologii a także na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi ze specjalizacją w zakresie geografii. Z pracą w muzeum etnograficznym związana była już w czasie studiów. Była doświadczonym eksploratorem terenowym specjalizującym się w badaniach nad strojem i tkaniną ludową oraz szeroko pojętą kulturą materialną. Położyła wielkie zasługi w gromadzeniu zbiorów etnograficznych dla Państwowego Muzeum Etnograficznego i innych muzeów w kraju. Była wieloletnim kierownikiem Działu Stroju i Tkanin w PME, w którym zgromadzono około 16.000 eksponatów, z czego znaczna część trafiła do Muzeum dzięki jej penetracjom terenowym. Była autorką kilkudziesięciu wystaw muzealnych z zakresu swej specjalności w muzeum macierzystym, w innych muzeach krajowych i muzeach zagranicznych (Paryż, Wiedeń, Kijów, Bukareszt, kraje skandynawskie). Jest autorką zeszytu „Strój biłgorajsko-tarnogrodzki” z serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Od początku istnienia była konsultantem i doradcą do spraw kostiumów dla Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Mazowsze”. Od 1967 r. była konsultantem w Centrali Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych ,,COPIA” w Warszawie, członkiem Centralnej Komisji Etnograficznej CPLiA, oraz centrum Kultury Robotniczej w Mielcu, a także projektantem w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Moda i Styl”.

W ciągu wielu lat swej działalności współpracowała bezpośrednio z twórcami ludowymi, przyczyniając się do uzyskania przez tych twórców wysokiego poziomu artystycznego ich prac.

Odznaczona została Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami 30-lecia i 40-lecia PRL. Za działalność bojową w czasie wojny odznaczono ją Odznaką Partyzancką 16 p.p. AK.

Na wniosek Towarzystwa Polonia uhonorowana była Dyplomem za Wybitne Osiągnięcia w Dziele Umacniania Patriotycznej Więzi Polonii z Macierzą.

Barbara Kaznowska zmarła 4 kwietnia 2007 roku.

 /red.M.P./

 

http://www.batalionakbarbara.pl/barbara-maria-kaznowska-jarecka.html