Mieczysław Biernacik

Rok przyznania nagrody:
1987

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Kowal

Region:
Małopolskie, powiat tatrzański, Zakopane

Mieczysław Biernacik urodził się 1 sierpnia 1930 r. w Zakopanem. Szkołę podstawową ukończył w Zakopanem i tamże uczęszczał do Szkoły Przemysłu Drzewnego i Artystycznego (oddział kowalstwa i metaloplastyki). W Krakowie i w Stalowej Woli dokształcał się w zakresie mechaniki i konstrukcji stalowych. Przez trzy lata pracował w Skarżysku Kamiennej, wraca do Zakopanego i tu podejmuje pracę w Zakładach Mięsnych jako mechanik (do 1969 r.). W latach 1958-68 współpracuje z Zakopiańskimi Warsztatami Wzorcowymi w zakresie metaloplastyki i kowalstwa artystycznego i wykonuje zamówienia do Spółdzielczego Zrzeszenia Wytwórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Milenium” . W poszukiwaniu regionalnych motywów zdobniczych w metalu prowadzi badania terenowe i gromadzi eksponaty tradycyjnego kowalstwa, korzysta też z pomocy Wandy Gentil-Tippenhauer i ciotki Heleny Roj-Kozłowskiej, zakopiańskiej malarki na szkle, które jak sam wyznał „nauczyły go patrzeć na góralską sztukę ludową”. Zakłada własną kuźnię, która wkrótce staje się regionalną izbą twórczą o charakterze muzealnym z ekspozycją prac twórcy i zabytków starego kowalstwa ludowego.

Wykonywał lampy, świeczniki, kinkiety, kraty, komplety kominkowe, ale także dzwonki pasterskie i zdobione okucia budowlane i okucia do wozów i sań. Uczestnik konkursów od 1959 r. (począwszy od Wojewódzkiego Konkursu na kowalstwo ludowe w Krakowie). W 1970 r. zdobywa II miejsce na I Ogólnopolskim Konkursie Kowalstwa Ludowego w Gutanowie, woj. lubelskie. W 1971 i 1972 r. w Nowym Targu uczestniczył w dwóch konkursach sztuki ludowej Podhala i w dziedzinie kowalstwa zdobył II i III nagrodę.

Wielokrotnie wystawiał swoje prace w Biurze Wystaw Artystycznych w Zakopanem w ramach prezentacji sztuki ludowej Podhala z okazji odbywających się corocznie Międzynarodowych Festiwali Folklorystycznych „Jesień Tatrzańska”. Ostatnim konkursem ogólnopolskim w którym uczestniczył było III Biennale Kowalstwa Ludowego w Radomiu w 1985 r. (otrzymał II nagrodę). Wielokrotnie brał udział w kiermaszach sztuki ludowej w Zakopanem, Krakowie, Kazimierzu Dolnym, Płocku, Warszawie, Lublinie. Jego prace prezentowane były przez CPLiA na wystawach polskiej sztuki ludowej za granicą; (Bruksela, Paryż, Nowy Jork, Mediolan i in.) i większość z nich została tam zakupiona.

M. Biernacik był bardzo aktywnym i ofiarnym działaczem społecznym. Od 1970 r. należał do STL-u pełniąc w tym Stowarzyszeniu funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego w latach 1976-79, i prezesa w latach 1979-83. Zasiadał w Narodowej Radzie Kultury i w Radzie Artystycznej Związku ,,Cepelia”. Działał w Związku Podhalan. Wielokrotnie nagradzany. Za całokształt twórczości artystycznej i działalności społecznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki, medalem 40-lecia PRL, Złotą odznaką za Zasługi dla Zakopanego, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury i in.

Mieczysław Biernacik zmarł 28 lipca 1988 roku.

 

Marian Pokropek

 

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/187967/