Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki”

Rok przyznania nagrody:
2003

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Podkarpackie, powiat tarnobrzeski, Baranów Sandomierski

Zespół powstał w 1976 r. z inicjatywy Marii Kozłowej, córki Wojciecha Wiącka - działacza społeczno-kulturalnego i pisarza chłopskiego okresu międzywojennego. Zespół popularyzuje kulturę regionalną Lasowiaków. Początki działalności to, systematycznie urządzane w domu Anny Rzeszot spotkania grupy kobiet zajmujących się wykonywaniem lasowiackich haftów, strojów ludowych, obrzędowych rekwizytów, wycinanek, bibułowych kwiatów, wielkanocnych palm, obrzędowego pieczywa. Pierwszym widowiskiem opracowanym przez założycielkę zespołu były Gusła lasowiackie, prezentacja dawnych wierzeń i ludowych praktyk magicznych, przygotowana  na XII Wojewódzki Karnawał Kultury w Tarnobrzegu.

Od 1987 r. „Lasowiaczki” działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. W szerokim repertuarze zespołu znalazły się gawędy i pieśni lasowiackie, widowiska opracowane według scenariuszy Marii Kozłowej oraz następczyni i kontynuatorki jej działań - Aliny Szymczyk, oparte na miejscowychwierzeniach, obrzędach i zwyczajach, (Gusła lasowiackie, Czary, mary i uroki,  Lasowiackie Zapusty, Gody opatowskie, Wieczór wigilijny, Od Szczepana do zapustow, Noc świętojańska, Jak Chrystus ojcował Anieli w świętą wiliję, Gusła o dzieciach, Wielki tydzień, Wielkanoc, Lasowiackie kolędowanie), prezentujące życie dawnej wsi (Przednówek, Urodziny Franusia). Repertuar zespołu został udokumentowany poprzez nagrania Polskiego Radia i Telewizji – Oddział w Rzeszowie.

Działalność zespołu oraz twórczość indywidualna jego członkiń została uhonorowana w konkursach, przeglądach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich (min. w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą, Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku, w konkursie „Ludowe obrzędy i zwyczaje” w Rzeszowie i Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie). Założycielka zespołu – Maria Kozłowa w 1979 r. została laureatką Nagrody im. Oskara Kolberga. W 1983 r. zespół otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, w 1998 Nagrodę im. Franciszka Kotuli.

 /red.K.M./