Powiększ
Powiększ zdjęcie

Władysław Czarnowski

Rok przyznania nagrody:
2003

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Pomorskie, powiat chojnicki, Kaszuby, Brusy

Władysław Czarnowski urodził się w 1938 r. w kaszubskiej wiosce Leśno, tu ukończył szkołę podstawową. W jego domu, w wielodzietnej rodzinie mówiło się głównie po kaszubsku. Rozwój zainteresowania regionem zawdzięczał też klimatowi, jaki panował w Liceum Pedagogicznym w Kościerzynie. Kształcił się tu w latach 1953-1958, pod okiem wybitnych nauczycieli-regionalistów m. in. Lubomira Szopińskiego, twórcy Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”. W tym okresie nauczył się gry na skrzypcach, a w 1965 r. ukończył na Studium Nauczycielskim w Toruniu kierunek „wychowanie muzyczne”. W późniejszych latach uzupełniał wykształcenie – w roku 1981 uzyskał stopień magistra na wydziale pedagogiki WSP w Bydgoszczy, a w 1983 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu dialektologii kaszubskiej i historii Pomorza.

Pierwszy zespół kaszubski założył w 1968 r. we wsi Dąbrówka na południe od Chojnic, (prowadził tu 30-osobowy zespół młodzieżowy i sam grał w jego kapeli), drugi, w Kamieniu Krajeńskim, gdzie przez trzy lata był dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. W 1978 r. rozpoczął pracę w Brusach. Kierowany przez niego Młodzieżowy Dom Kultury był jedyną na Kaszubach instytucją która, poza typowymi dla tego rodzaju placówek formami pracy, skupiał blisko trzystu młodych ludzi w siedmiu grupach wiekowych, którzy stanowili Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”.

W. Czarnowski, po piętnastu latach, przekazał prowadzenie Zespołu synowi Markowi, sam  przewodniczył Radzie Artystycznej, grał w najstarszej kapeli kaszubskiej, prowadził grupę najstarszych wiekiem członków Zespołu. Powołał do życia Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Brusach i Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny „Krëbane”.

Festiwal ten otrzymał członkostwo i certyfikat Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF) nadany w 2000 r., w Helsinkach. Celami bruskiego Festiwalu jest promocja rodzimej kultury kaszubskiej, współpraca z narodami Europy oraz konsolidacja ziem pomorskich. Za realizację tych celów Brusy otrzymały miano „Miasta Roku 2000” i nagrodę Związku Miast Polskich.

Władysław Czarnowski pełnił wiele funkcji zawodowych i społecznych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, medali i odznaczeń, listów pochwalnych i gratulacyjnych od osób i instytucji cieszących się najwyższym poważaniem.

 

Wanda Szkulmowska