Powiększ
Powiększ zdjęcie

Jan Gąsiorek

Rok przyznania nagrody:
2006

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Śląskie, Żywiec

Urodził się w 1942 r. w Gilowicach, działalność twórczą i pedagogiczną w zakresie etnochoreografii i folkloru realizował zawsze w odniesieniu do rodzimego regionu. Pracę instruktorska rozpoczął w 1964 r., kiedy to w Gilowicach założył Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gilowianka”. W następnych latach pracował z wieloma zespołami, m.in. z „babiogórzanami” w Makowie Podhalańskim, „Stryszawiakami” w Strzyszawwie, „Małymi Cisami” w Liścu. W 1971 r. założył w Żywcu „Sędzioły (obecnie „Ziemia Żywiecka”), przez 12 lat był choreografem i kierownikiem artystycznym zespołu. Z tą grupą zdobył m.in. Złote Serce na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu i Złota Ciupagę na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem.

Przez wiele lat J. Gąsior pracował w Żywieckim Ośrodku Kultury na stanowisku starszego instruktora ds. folkloru. W połowie lat 80. był zatrudniony w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, udzielał konsultacji z zakresu choreografii i stroju ludowego. Jest jedynym choreografem, który zebrał i opracował tańce dolańskie i laskie oraz wprowadził je do programu zespołów. Przygotował kilkanaście skryptów wydanych przez Żywiecki Ośrodek Kultury w Żywcu m.in. „Powinszowanie Noworoczne”, „Dziecko w folklorze Żywiecczyzny”, „Jak budować gwiazdę”. Przygotował do druku prace: „Zwyczaje i obrzędy na Żywiecczyźnie”, „Strój ludowy na Żywiecczyźnie” oraz „Tańce i pieśni dolańskie i laskie na Żywiecczyźnie”.

Jan Gąsiorek prowadził wiele kursów i szkoleń dla instruktorów i choreografów.

 

Leszek Miłoszowski