Edward i Bolesław Piechowscy

Rok przyznania nagrody:
1992

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rękodzieło. Garncarz

Region:
Podlaskie, powiat białostocki, Podlasie, Czarna Wieś Kościelna

Edward ur. 7 IV 1924 r. i brat Bolesław ur. 25 XI 1928 r. w Czarnej Wsi Kościelnej, dawne woj. białostockie, tam mieszkali. Zmarli.

Pochodzili ze starego rodu garncarskiego. Dziadek oraz ojciec (Zygmunt Piechowski ur. 1889 r.) byli znanymi w okolicy garncarzami posiadającymi własne warsztaty i piece garncarskie. W Czarnej Wsi Kościelnej wśród garncarzy noszących nazwisko Piechowski znani są: Józef, Czesław, Aleksander, Bronisław, Piotr, Tadeusz a z młodszego pokolenia: Zbigniew, Mirosław, Ireneusz. Garncarze od pięćdziesiątych lat współpracowali ze Spółdzielnią Cepeliowską „Białostocki Przemysł Ludowy” i dzięki temu podtrzymują tradycję wyrobu ceramiki siwej czyli czarnej (nie glazurowanej), która dziś ma większy zbyt w mieście spełniając tam bardziej funkcję dekoracyjną niż użytkową. Ale do niedawna ceramika siwa miała duży popyt także na wsi. Wśród toczonych przez Piechowskich naczyń znajdują się formy tradycyjne: ładyszki, buńki, garnki, misy, dwojaki, palmówki, szabasówki, sagany, makutry a także formy nowsze: flakony i wazony oraz drobna galanteria ceramiczna. Ceramikę siwą zdobią rytem i „przez pocieranie” rylcem prostych ornamentów geometrycznych. Znali i produkowali ceramikę wypalaną „na czerwono”, szkliwioną, na którą mieli zapotrzebowanie na wsi.

Garncarze uczestniczyli niemal we wszystkich konkursach i wystawach sztuki ludowej organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku i przez CPLiA. Od 1964 r. prace ich pokazywane były na wystawach ogólnopolskich: Lublin, Rzeszów, Kielce, Warszawa, Łódź, Toruń, Wrocław, Kraków, Płock, Łomża i in. Największym osiągnięciem było zdobycie I nagrody na ogólnopolskim konkursie „Polskie garncarstwo ludowe” (Toruń 1978). Naczynia-siwaki Piechowskich są w zbiorach wielu muzeów: Białystok, Łomża, Ciechanowiec, Warszawa, Toruń, Kraków, Suwałki i in. gdzie często są eksponowane na stałych wystawach ceramiki ludowej regionu Białostocczyzny. Byli wielokrotnie nagradzani.

 

Marian Pokropek