Zespół Śpiewaczy z Niedrzwicy Kościelnej

Rok przyznania nagrody:
1992

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, powiat lubelski, Niedrzwica Duża

Zespół powstał w 1975 r. Patronat nad nim sprawowało do 1992 r. miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Obecnym opiekunem jest Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej. Kierownikiem jest Janina Głębowa. Zespół składa się z kilku kobiet i mężczyzn średniego i starszego pokolenia. W ostatnich latach do zespołu wstąpiło kilkoro dzieci i młodzież. Członkowie zespołu występują w strojach regionalnych, częściowo zrekonstruowanych w oparciu o zachowane, oryginalne elementy tego stroju i tradycję przekazaną przez najstarszych mieszkańców wsi.

Zespół Śpiewaczy posiada bardzo bogaty repertuar obejmujący ponad 100 różnych pieśni obrzędowych: weselnych, dożynkowych, kolęd, pieśni okresu Wielkanocnego (np. śmigusowych), ballad ludowych, pieśni miłosnych, pasterskich, wojskowych, patriotycznych, kościelnych. Teksty i melodie wnieśli sami wykonawcy i ich rodziny, wiele materiału repertuarowego pozyskano głównie z własnej wsi, także dzięki poszukiwaniom terenowym we wsiach okolicznych. Materiał ten poddawany był konfrontacji z dostępną literaturą celem uniknięcia tekstów i melodii obcego pochodzenia. Miało to także na celu popularyzację miejscowego folkloru i odkrywanie jego najbardziej autentycznych i pierwotnych form. Dzięki takim działaniom zespół szybko stał się jednym z lepszych zespołów śpiewaczych na Lubelszczyźnie, chętnie zapraszanym na konkursy, przeglądy i festiwale folklorystyczne. Oprócz wielu przeglądów i występów regionalnych kilkakrotnie brał udział w Ogólnopolskich Festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym zdobywając tam czołowe nagrody. W 1977 r. zdobył II nagrodę (Srebrną Basztę) w kategorii zespołów śpiewaczych, w 1978 r. - I nagrodę w konkursie na wykonanie ballad ludowych, w 1982 r. - nagrodę specjalną za wykonanie cyklu obrzędowych pieśni śmigusowych. Również sukcesami kończyły się występy na innych festiwalach. W 1986 r. otrzymuje nagrodę specjalną za całokształt programu na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie a w 1987 r. - II nagrodę w kategorii zespołów autentycznych na II Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Kielcach. Z innych nagród jakie zespół otrzymywał na wymienienie zasługuje nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie amatorskich teatrów ludowych w Tarnogrodzie za program ,,Wigilia św. Andrzeja”. Program ten w 1996 r. został nagrany przez telewizję.

Zespół początkowo Śpiewaczy, wprowadził do swego repertuaru różne widowiska i stał się zespołem teatralnym. Według scenariuszy opracowanych przez J. Głębową prezentuje następujące obrzędy i widowiska oparte o realia życia własnej wsi: ,,Klin” (zwyczaje w trzy dni po ślubie), „Obrzęd dożynkowy”, „Wielki Tydzień” (Zwyczaje wielkanocne), „Zabawa na wsi” (dawne tańce ludowe), „Święty Szczepan” (drugi dzień Bożego Narodzenia), i wspomniane zwyczaje Andrzejkowie. W swoim dorobku ma też program słowno-muzyczny pt. ,,Chleb”. Zespół występował w Polskim Radio i Telewizji. Nagrania zespołu znajdują się w Radiowym Centrum Kultury Ludowej PR, zapisy tekstów pieśniowych w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie, w Zakładzie Języka Polskiego UMCS w Lublinie.

W 1995 r. ukazała się monografia Zespołu Śpiewaczego z Niedrzwicy Kościelnej pt. Zwołała nas pieśń, s. 160, wydana nakładem Zarządu i Rady Gminy Niedrzwica Duża.

 

Marian Pokropek