Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie

Rok przyznania nagrody:
1996

Kategoria:
Kategoria VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Lubelskie, Lublin

Wojewódzki Dom Kultury został powołany w 1956 r. z siedzibą w Zamku Lubelskim. Zadaniem statutowym placówki była praca na rzecz kulturalnego rozwoju społeczeństwa Lublina. W 1958 r. WDK zmienił nazwę na Lubelski Dom Kultury w Lublinie a cztery lata później staje się Wojewódzkim Domem Kultury w Lublinie. W 1971 r. siedzibą WDK zostaje XVII-wieczny Pałac Tarłów.

Pierwszym dyrektorem placówki została Irena Szczepowska-Szychowa.

W zakresie działań na polu folkloru WDK jest znany w kraju jako organizator (od 1967 r.) Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Na terenie działalności WDK działa wiele zespołów teatralnych przedstawiających obrzędy i zwyczaje ludowe w opracowaniu scenicznym. Dla nich właśnie organizowane są przeglądy i konsultacje poszerzające ich umiejętności adaptacyjne i wykonawcze. Zespoły co roku rywalizują o uczestnictwo w Międzywojewódzkich Sejmikach Teatralnych, które na terenie województwa odbywają się w Tarnogrodzie i Stoczku Łukowskim, aby stamtąd, podobnie jak zespoły z kilku innych przeglądów w Polsce, mogły być nominowane do Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.Ma duże zasługi w animacji, ochronie, dokumentacji i popularyzacji kultury ludowej w kraju. Obecnie na Lubelszczyźnie działa około 300 zespołów śpiewaczych. Od początku działalności instytucji działa Oficyna Wydawnicza WDK.  Celem i zadaniem WDK jest troska o zachowanie najpiękniejszych i najcenniejszych wartości tradycyjnej kultury w jej autentycznym kształcie. Temu służą spotkania z artystami ludowymi w trakcie wielu lokalnych i regionalnych imprez folklorystycznych oraz podczas indywidualnych konsultacji. Służy pomocą i poradnictwem przy organizacji imprez, opracowywaniu wydawnictw, doborze repertuaru, stroju itp.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie organizuje ponadto:

-Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS,

-Wojewódzki Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych oraz Triennale Sztuki,

-Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Nałęczowie,

-Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi (od 1978 r.).

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ma w swojej ofercie propozycje skierowane specjalnie do środowiska seniorów. Większość z nich ma charakter cykliczny i swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa. Realizowane są we współpracy z innymi samorządowymi placówkami kultury oraz z Oddziałem Okęgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Są to: Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów –  konkurs na najciekawsze prezentacje w różnych kategoriach artystycznych, organizowany jest co roku, bierze w nim udział ok. 1000 osób. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” -  eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 'ARS' odbywającego się co dwa lata w Bydgoszczy. Jego celem jest zaprezentowanie dorobku amatorskich zespołów artystycznych, solistów i recytatorów działających przy klubach seniora oraz wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami i instruktorami. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych –   konkurs skierowany  do seniorów i osób niepełnosprawnych, mający na celu aktywizację i integrację tych grup społecznych; towarzyszy mu wystawa połączona z kiermaszem prac i konkursem stoisk. Lubelski Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych – konkurs prac plastycznych i wyrobów rękodzieła adresowany do osób niepełnosprawnych (w tym seniorów) z terenu Lublina. Lubelska Szkoła Super Babci i Super Dziadka – podstawą programu Szkoły są warsztaty pedagogiczno-psychologiczne skierowane do opiekunów dzieci w wieku 5-10 lat, które pomagają  ciekawie zorganizować czas wolny, rozwiązać problemy wychowawcze, wspierać rodziców w wychowaniu. Szkoła została uznana przez jej uczestników za miejsce przyjazne seniorom, a pośrednio dzieciom. Ponadto WOK dzięki współpracy ze środowiskami seniorów z województwa lubelskiego pośredniczy w popularyzacji różnych inicjatyw adresowanych do tych grup wiekowych (konkursy, warsztaty, wystawy, szkolenia itp.).

/red.A.Z.-W. na podstawie materiałów ze strony internetowej WDK/

 

http://www.wok.lublin.pl/